VALCAS
VALCAS

Butlletí

De periodicitat trimestral, el Butlletí Informatiu és el mitjà d’expressió propi de l’Associació, on s’informa sobre cursos, bibliografia especialitzada, notícies, legislació.

Butlletí n. 1 Gener-Març 2001

Butlletí n. 4 Gener-Març 2002

Butlletí n. 5 Abril-Juny 2002

Butlletí n. 6 Juliol-Setembre 2002

Butlletí n. 7 Octubre-Desembre 2002

Butlletí n. 8 Gener-Març 2003

Butlletí n. 9 Abril-Juny 2003

Butlletí n. 10 Juliol-Setembre 2003

Butlletí n. 11 Octubre-Desembre 2003

Butlletí n. 12 Gener-Març 2004

Butlletí n. 13 Abril-Juny 2004

Butlletí n. 14 Juliol-Setembre 2004

Butlletí n. 15 Octubre-Desembre 2004

Butlletí n. 16 Gener-Març 2005

Butlletí n. 17 Abril-Juny 2005

Butlletí n. 18 Juliol-Setembre 2005

Butlletí n. 20 Gener-Març 2006

Butlletí n. 21 Abril-Juny 2006

Butlletí n. 22 Juliol-Setembre 2006

Butlletí n. 23 Octubre-Desembre 2006

Butlletí n. 24 Gener-Març 2007

Butlletí n. 25 Abril-Juny 2007

Butlletí n. 26-27 Juliol-Desembre 2007

Butlletí n. 28 Gener-Març 2008

Butlletí n. 29 Abril-Juny 2008

Butlletí n. 30 Juliol-Setembre 2008

Butlletí n. 31 Octubre-Desembre 2008

Butlletí n. 32 Gener-Març 2009

Butlletí n. 33 Abril-Juny 2009

Butlletí n. 34 Juliol-Setembre 2009

Butlletí n. 35 Octubre-Desembre 2009

Butlletí n. 36 Gener-Març 2010

Butlletí n. 37 Abril-Juny 2010

Butlletí n. 38 Juliol-Setembre 2010

Butlletí n. 39 Octubre-Desembre 2010

Butlletí n. 40 Gener-Març 2011

Butlletí n. 41 Abril-Juny 2011

Butlletí n. 42 Juliol-Setembre 2011

Butlletí n. 43 Octubre-Desembre 2011

Butlletí n. 44 Gener-Març 2012

Butlletí n. 45 Abril-Juny 2012

Butlletí n. 46 Juliol-Setembre 2012

Butlletí n. 47 Octubre-Desembre 2012

Butlletí n. 48 Gener-Març 2013

Butlletí n. 49 Abril-Juny 2013

Butlletí n. 50 Juliol-Setembre 2013

Butlletí n. 51 Octubre-Desembre 2013

Butlletí n. 52-53 Gener-Juny 2014

Butlletí n. 54 Juliol-Setembre 2014