VALCAS
VALCAS

Política de privacitat

1. Informació per a l’usuari
Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’ARXIVERS I GESTORS DE DOCUMENTS VALENCIANS és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teues dades personals?

Per a mantindre una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:

  • Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeta efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals haja arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
  • Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
  • Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol mena de petició que faça l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seua disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.
Per quin motiu podem tractar les teues dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

  • Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
  • Per interés legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.
Durant quant de temps guardarem les teues dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantindre la finalitat del tractament o mentre hi haja prescripcions legals que en dictaminen la custòdia i quan ja no siga necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir l’anonimització de les dades o la seua destrucció total.

A qui facilitem les teues dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seues dades i de limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’ARXIVERS I GESTORS DE DOCUMENTS VALENCIANS. Apartat de correus, núm. 95, – 46080 VALÈNCIA (València). E-mail: secretaria@arxiversvalencians.org.

2. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seues dades són necessàries per a l’atenció de la seua petició, per part del prestador, i que, per tant, la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es faciliten totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajusten completament a les seues necessitats.

3. Mesures de seguretat

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguen exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través d’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’ARXIVERS I GESTORS DE DOCUMENTS VALENCIANS. Apartat de correus, núm. 95, – 46080 VALÈNCIA (València). E-mail: secretaria@arxiversvalencians.org.