Associació


La necessitat de comptar amb un marc organitzatiu que agrupara totes aquelles persones i institucions vinculades amb el món dels arxius dins de la Comunitat Valenciana va cristal·litzar finalment l’any 1999 mitjançant la creació de l’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS VALENCIANS (AAV). Aquesta naix per a donar cabuda no només als professionals repartits per tota la geografia valenciana i que desenvolupen la seua activitat en tot tipus d´arxius (municipals, històrics provincials, centrals administratius, eclesiàstics, etc.), sinó que també vol incorporar qualsevol altre professional o institució pròxims a aquest camp de l´Administració i de la Cultura. Així, entre els seus membres trobem professors universitaris, organismes públics, estudiants, etc. Des de l’any 2008 fou aprovat en Assemblea el canvi de denominació, passant a denominar-se ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS I GESTORS DE DOCUMENTS VALENCIANS.

A tots ells, l’AAV pretén dotar-los del mitjà que permeta accedir a una formació professional continuada, intercanviar experiències i coordinar actuacions amb altres professionals a través de múltiples vies, com poden ser els grups de treball, participació en fòrums i debats, i altres, tant en l’àmbit autonòmic, com nacional i internacional.

Objectius

Des de la seua constitució l’AAV ha contribuït especialment a:

Col·laborar en defensa dels drets i interessos dels associats/des i representar-los/les davant els organismes i entitats corresponents.

Potenciar el desenvolupament de la professió d’arxiver/a i la millora dels serveis d’arxiu.

Promoure la formació tècnica dels associats/des.

Fomentar les relacions professionals dels associats/des dins de la Comunitat Valenciana.

Fomentar la defensa del Patrimoni Documental com bé cultural, mitjançant campanyes de sensibilització dirigides tant a institucions públiques i privades com als ciutadans/es.

Establir canals d’informació i col·laboració amb institucions públiques o privades competents en la gestió d’arxius.

Mantenir contactes i col·laborar amb associacions espanyoles d’altres comunitats autònomes o estrangeres de característiques similars a aquesta.

Junta Directiva


Aquesta és la composició de la nova Junta Directiva, elegida el 26 de novembre de 2021:

María José Badenas Población. (Presidenta)

Facultativa d’Arxius de l’Administració General de l’Estat.
presidencia@arxiversvalencians.org

Isabel Ferrandis Peña. (Vicepresidenta, vocal de formació)

Llicenciada en Humanitats. Diplomada d’Especialització en Gestió i Preservació de Documents Electrònics i en Organització i Gestió de l’Informació Documental. Tècnica Superior en Arxivística, Biblioteconomia i Documentació. Actualment Arxivera a l’Arxiu Municipal d’Oropesa de Mar.
vicepresidencia@arxiversvalencians.org / formacio@arxiversvalencians.org

Neri Arques Ureña (Secretaria)

Llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història Moderna. Graduada en Informació i Documentació. Actualment Arxivera Comarcal de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’ Albaida.
secretaria@arxiversvalencians.org

Víctor García Font. (Tresorer)

Actualment Coordinador d’Arxius i Gestió Documental en Suma Gestió Tributària, Diputació d’Alacant.
tresoreria@arxiversvalencians.org

Neri Arques Ureña. (Vocal d’audiovisuals)

Llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història Moderna. Graduada en Informació i Documentació. Actualment Arxivera Comarcal de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.
audiovisuals@arxiversvalencians.org

Carmen Veses Gorgues. (Vocal de difusió)

Llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història Medieval i Llicenciada en Documentació. Diplomada d’Especialització en Gestió i Preservació de Documents Electrònics.
difusio@arxiversvalencians.org

Mª Creu Trujillo Panadero. (Vocal de Relacions Institucionals, vocal de València)

Llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història Medieval. Magíster en Ciències de la Documentació. Titulada en Organització i Gestió de la Informació Documental i Diplomada d’Especialització en Gestió i Preservació de Documents Electrònics. Tècnica Superior d’Arxius en l’Administració Local. Actualment Arxivera a l’Arxiu Municipal de Carcaixent.
relinstitucionals@arxiversvalencians.org

Raúl Calatayud Salcedo. (Vocal de comunicació)

Graduat en Informació i Documentació. Magíster en Patrimoni Cultural : Identificació Anàlisi i Gestió – Patrimoni Bibliogràfic i Documental.
comunicacio@arxiversvalencians.org

Inma Sanchis Gandía. (Vocal de comunicació)

Llicenciada en Documentació. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Actualment Tècnica d’Arxius i Biblioteques en l’Ajuntament d’Alberic i responsable de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria d’Ontinyent.
comunicacio@arxiversvalencians.org

Manolo Vicent Balaguer. (Vocal d’Assessorament, vocal de Castelló)

Llicenciat en Geografia i Història, especialitat en Història Contemporànea. Actualment Arxiver Bibliotecari a l’Ajuntament de Benicarló.
assessorament@arxiversvalencians.org

Mª José Martínez Tribaldos. (Vocal d’Alacant)

Llicenciada en Geografia i Història. Diplomada d’Especialització en Gestió i Preservació de Documents Electrònics. Actualment Arxivera a l’Ajuntament d’Ibi.
vocalalacant@arxiversvalencians.org

Irene Galvañ Martínez. (Vocal de publicacions)

Llicenciada en Humanitats. Magíster en Documentació, Arxius i Biblioteques. Especialista en Arxivística. Actualment Tècnica d’Arxiu a l’Arxiu del Museo Cerralbo de Madrid.
publicacions@arxiversvalencians.org

Activitats

Pel compliment dels nostres fins, l’AAV desenvolupa les següents activitats:

Participació en tots aquells fòrums que considere oportuns per la defensa dels interessos professionals dels seus associats/des.

Creació de comissions de treball pel desenvolupament de la professió. A iniciativa de la seua Junta Directiva, l’AAV constitueix grups i comissions per tractar, analitzar i elaborar propostes i treballs arxivístics, tal com: formació universitària, organització i normalització del tractament de fons, normes legals, etc.

L’AAV organitza permanentment congressos, fòrums, cursos i seminaris, que representen una parcel·la d’especial dedicació en l’activitat de la nostra Associació. Els cursos, generalment monogràfics i especialitzats, estan destinats a postgraduats/des i professionals en exercici.

Publicació de butlletins, monografies i estudis que faciliten l’accés dels associats/des a la informació i metodologia dels arxius.

Associar-se

Fes-te soci d’Arxivers ValenciansAssocia't

Top