VALCAS
VALCAS

Associació

L’Associació d’Arxivers Valencians es crea l’any 1999 davant la necessitat de comptar amb un marc organitzatiu que agrupe a totes aquelles persones i institucions vinculades amb el món dels arxius dins de la Comunitat Valenciana.

Naix per tal de donar cabuda als professionals repartits per tota la geografia valenciana i a aquells qui desenvolupen la seua activitat en tota mena d’arxius (municipals, històrics provincials, centrals administratius, eclesiàstics, etc.), així com també vol incorporar a qualsevol altre professional o institució pròxims a aquest camp de l’administració i de la cultura.

L’any 2008 fou aprovat en assemblea el canvi de denominació, passant a ser: Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians.

Recentment, el passat maig de 2023 en assemblea extraordinària es va consignar la nova seu física al carrer En Sanç de València i la denominació Associació Professional d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians.

Objectius

Des de la seua constitució l’AAV ha contribuït especialment a:

Millorar la consideració social de la professió arxivística.
Col·laborar en defensa dels drets i interessos dels nostres associats i associades.
Potenciar el desenvolupament professional i la millora dels serveis d’arxiu.
Promoure la formació tècnica i especialitzada.
Fomentar les relacions professionals
Fomentar la defensa del Patrimoni Documental com a bé cultural, mitjançant campanyes de sensibilització.
Establir canals d’informació i col·laboració amb institucions públiques o privades competents en la gestió d’arxius.
Mantenir contactes i col·laborar amb associacions espanyoles d’altres comunitats autònomes o estrangeres de característiques similars a la nostra.

Activitats

Pel compliment dels nostres fins, l’AAV desenvolupa les següents activitats:

Creació de comissions de treball pel desenvolupament de la professió. Es constitueixen grups i comissions per a tractar, analitzar i elaborar propostes i treballs arxivístics, tal com: formació universitària, organització i normalització del tractament de fons, normes legals, etc.
Organització de congressos, fòrums, cursos i seminaris, que representen una parcel·la d’especial dedicació en l’activitat de la nostra associació. Els cursos, generalment monogràfics i especialitzats, estan destinats a postgraduats/des i professionals en exercici.
Publicació de butlletins, monografies i estudis que faciliten l’accés dels associats/des a la informació i metodologia dels arxius.

Junta Directiva

Aquesta és la composició de la nova Junta Directiva, elegida el 26 de novembre de 2021:
Maria José Badenas Población

Presidenta.
Facultativa d’Arxius de l’Administració General de l’Estat.
presidencia@arxiversvalencians.org

Isabel Ferrandis Peña

Vicepresidenta – Vocal de formació.
Llicenciada en Humanitats. Diplomada d’Especialització en Gestió i Preservació de Documents Electrònics i en Organització i Gestió de la Informació Documental. Tècnica Superior en Arxivística, Biblioteconomia i Documentació. Actualment Arxivera a l’Arxiu Municipal d’Orpesa.
vicepresidencia@arxiversvalencians.org / formacio@arxiversvalencians.org

Neri Arques Ureña

Secretaria – Vocal d’audiovisuals.
Llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història Moderna. Graduada en Informació i Documentació. Actualment Arxivera Comarcal de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.
secretaria@arxiversvalencians.org / audiovisuals@arxiversvalencians.org

Víctor García Font

Tresorer.
Actualment Coordinador d’Arxius i Gestió Documental en Suma Gestió Tributària, Diputació d’Alacant.
tresoreria@arxiversvalencians.org

Carmen Veses Gorgues

Vocal de difusió.
Llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història Medieval i Llicenciada en Documentació. Diplomada d’Especialització en Gestió i Preservació de Documents Electrònics.
difusio@arxiversvalencians.org

M. Creu Trujillo Panadero

Vocal de Relacions Institucionals – Vocal de València.
Llicenciada en Geografia i Història, especialitat en Història Medieval. Magíster en Ciències de la Documentació. Titulada en Organització i Gestió de la Informació Documental i Diplomada d’Especialització en Gestió i Preservació de Documents Electrònics. Tècnica Superior d’Arxius en l’Administració Local. Actualment Arxivera a l’Arxiu Municipal de Carcaixent.
relinstitucionals@arxiversvalencians.org

Raúl Calatayud Salcedo

Vocal de comunicació.
Graduat en Informació i Documentació. Magíster en Patrimoni Cultural: Identificació Anàlisi i Gestió – Patrimoni Bibliogràfic i Documental.
comunicacio@arxiversvalencians.org

Inma Sanchis Gandía

Vocal de comunicació.
Llicenciada en Documentació. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Actualment Tècnica d’Arxius i Biblioteques en l’Ajuntament d’Alberic i responsable de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria d’Ontinyent.
comunicacio@arxiversvalencians.org

Manolo Vicent Balaguer

Vocal d’Assessorament – Vocal de Castelló.
Llicenciat en Geografia i Història, especialitat en Història Contemporània. Actualment Arxiver Bibliotecari a l’Ajuntament de Benicarló.
assessorament@arxiversvalencians.org

M. José Martínez Tribaldos

Vocal d’Alacant.
Llicenciada en Geografia i Història. Diplomada d’Especialització en Gestió i Preservació de Documents Electrònics. Actualment Arxivera a l’Ajuntament d’Ibi.
vocalalacant@arxiversvalencians.org

Irene Galvañ Martínez

Vocal de publicacions.
Llicenciada en Humanitats. Magíster en Documentació, Arxius i Biblioteques. Especialista en Arxivística. Actualment Tècnica d’Arxiu a l’Arxiu del Museo Cerralbo de Madrid.
publicacions@arxiversvalencians.org

Línies estratègiques
ArxiuMap

L’objectiu d’ArxiuMap és plasmar mitjançant un mapa la gran riquesa arxivística del territori valencià. Ha estat un procés complex de coordinació i remissió de materials per part d’un munt d’arxius que formen part d’aquesta iniciativa. Volem des d’ací agrair a tots i cadascun la vostra col·laboració en aquest projecte que continua creixent.

Visita la pàgina.

ReConeix els teus arxius

ReConeix els teus arxius és una sèrie d’audiovisuals d’una duració aproximada de 5 minuts cadascun que pretén ampliar el coneixement social dels arxius amb la veu dels professionals que estan al capdavant dels respectius centres.

Una vegada estrenada la primera temporada l’any 2023 amb motiu de la Diada Internacional d’Arxius ha continuat creixent preparant a hores d’ara la segona temporada.

Primera temporada.

Segona temporada (Estrena 14 de juny al Palau de la Música. Pròximament més informació.)

ArxiuFormació

ArxiuFormació és la plataforma que Arxivers Valencians ha desenvolupat per tal de prestar el servei de formació contínua als nostres associats i associades afavorint i millorant l’accés a una formació especialitzada, donat que l’accés a la plataforma permet una consulta sense restriccions horàries i des de qualsevol lloc.

Visita la pàgina.

Esbrinar què són els arxius

És un programa didàctic del qual el resultat serà una guia docent en forma de quadern i material. Els materials didàctics es presentaran en trilingüe. La nostra tasca s’objectiva en preparar material didàctic destinat a alumnes d’Ensenyament Secundari Obligatori per tal de donar a conéixer als més joves què són els arxius i què poden trobar allí, per tal de motivar-los en el coneixement de la professió arxivística i totes les derivades i afins que tenen els arxius com a principal font d’informació.

En procés de desenvolupament.