VALCAS
VALCAS

La Guia «Quadre de Classificació Municipal i altres instruments» de la Diputació de Castelló

La Diputació Provincial de Castelló presenta una nova publicació destinada a dotar els ajuntaments d’eines arxivístiques per a la gestió dels seus documents: la Guia III-2. Quadre de Classificació Municipal i altres instruments. Arxiu i Gestió Documental Municipal.

La Guia ha estat elaborada pel Servei d’Arxiu, Gestió Documental i Publicacions de la Diputació, com a continuació de la Guia III. Arxiu i Gestió Documental Municipal, amb l’objectiu de desenvolupar els instruments necessaris per a una gestió de documents adequada i de qualitat. La Guia s’emmarca dins del projecte de la Col·lecció de Guies per i per a la Transparència”, coordinada per l’Oficina de Transparència i Informació Pública, dependent del Servei d’Administració i Innovació Pública, mitjançant el qual es conjuguen les perspectives jurídica, tecnològica i arxivística, per a donar una resposta transversal i multidisciplinària als requisits en matèria de transparència en l’àmbit local.

El present instrument forma part també de les actuacions realitzades dins del Pla d’Arxius Municipals de la Diputació, que té com a objectiu col·laborar en la recuperació i organització dels arxius dels municipis de la província de Castelló, especialment en aquells menors de 10.000 habitants que manquen d’un responsable tècnic d’arxiu.

La Guia III-2 actualitza i desenvolupa els instruments per a la gestió documental presentats en l’anterior Guia, adaptant-se a les noves necessitats i requisits dels ajuntaments, i en particular els derivats de la implantació de l’Administració Electrònica i la la gestió de documents electrònics.

En primer lloc, la Guia presenta el Quadre de Classificació documental municipal, que té com a finalitat estructurar, sistematitzar i categoritzar de forma jeràrquica i lògica els documents de l’Ajuntament, seguint un criteri funcional.

A continuació, s’incorpora un apartat dedicat a l’assignació de metadades de seguretat, accés i qualificació, en el sistema de gestió de documents electrònics.

Es completa el present volum amb una actualització del Catàleg de Tipologies Documentals, adaptada a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat.

Com a Annex, es realitza una anàlisi comparativa del Quadre de Classificació Documental i les seues equivalències amb altres Quadres de Classificació utilitzats per a l’organització d’arxius a la província de Castelló.

La definició d’eines i instruments per a la gestió de documents, especialment en l’àmbit de l’administració electrònica, esdevé una activitat necessària, i consegüentment es recull tant en la legislació espanyola, com en els estàndards internacionals. Mitjançant aquest nou treball, es posen a disposició una sèrie d’instruments arxivístics, per a la seua aplicació en els ajuntaments de la província. Es tracta d’una publicació amb un enfocament eminentment pràctic, orientada a constituir-se en un document de referència al servei d’una gestió documental municipal adequada i de qualitat.

La Guia és gratuïta i de descàrrega lliure a través de la página del Servei d’Arxiu, Gestió Documental i Publicacions i en el Portal de Transparència de la Diputació de Castelló.

Guia III-2. Quadre de Classificació Municipal i altres instruments. Arxiu i Gestió Documental Municipal.

Servei d’Arxiu, Gestió Documental i Publicacions. Diputació Provincial de Castelló