VALCAS
VALCAS

IX Jornades AAV: “La gestió documental com a garantia de drets fonamentals”

Miguel Ángel Blanes: “Els arxius són conditio sine qua non de la transparència i els drets ciutadans”

L’advocat del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Miguel Ángel Blanes, ha abordat en les jornades de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians el vessant legal de la informació que gestionen els arxivers i ha insistit que “el professional que gestiona informació sensible i dades s’enfronta a reptes i necessitats molt importants”.

Blanes s’ha referit en la seua ponència a la diàspora normativa que patim en matèria de protecció dades i d’accés a la informació pública. “El que és un dret bàsic i que ens iguala, s’ha convertit per la multitud de legislacions paral·leles en un autèntic problema” i recorda que existeixen almenys 17 normatives autonòmiques que no són iguals i generen una confusió amenaçadora per al ciutadà.

Una altra de les reivindicacions de Blanes és la de posar en valor la importància dels arxius públics, desenvolupant lleis de gestió documental que vagen més enllà de la mera custòdia d’arxius, “l’arxiver ha d’estar present en el procés des dels seus inicis” explica l’autor, que critica que aquesta multiplicació de regulacions i lleis a nivell europea, nacional i regional va en perjudici del ciutadà. “És un error que l’arxiver intervinga en un procediment acabat” assegura i creu fermament que una normativa comuna suposaria un avanç professional.

De la seua experiència en la Sindicatura de Greuges, Blanes va deixar interessantíssimes reflexions vinculades a aquesta necessitat que el professional de la documentació intervinga des del principi i emparat per la llei, i va assegurar que, per exemple, “en moltes entitats públiques hi ha normes verbals i instruccions que no es documenten” i una intervenció primerenca evitaria, sense anar més lluny, errors administratius i casos de corrupció.

Es va referir també Blanes a la fórmula de la concessió dels serveis públics per a la seua gestió per empreses privades. “És informació pública, Qui la controla i custòdia l’administració o l’empresa?”, i a continuació respon Blanes que el resultat sol ser problemàtic i hi ha multitud de llacunes que perjudiquen el ciutadà i els seus drets.

Però sens dubte la crítica més vehement de Blanes va ser en un tema capital que defineix perfectament la situació d’indefensió del ciutadà davant l’administració, especialment en casos de reclamacions i aplicació de drets, per exemple i molt sovint davant els ajuntaments. “El silenci administratiu és una il·legalitat sistematitzada”, “hi ha pocs ajuntaments en la Comunitat Valenciana que creen i compartisquen un registre amb totes les sol·licituds, queixes, peticions o suggeriments que fan els veïns del municipi” denuncia Blanes. “Els ciutadans està demanant accedir a una informació i no se’ls escolta ni se’ls té en compte” i explica l’expert que, a la fi al cap, “els arxius no són una cosa diferent de la transparència, són en realitat la seua conditio sine qua non”.

Aquesta vulneració de drets sistematitzada en tot el país, també té conseqüències en l’aplicació d’altres lleis com la relativa a Memòria Històrica o permet a vegades que no es puguen demanar moltes explicacions sobre recorregut de diners públics sense justificar, a l’empara de proteccions de dades difuses.

Blanes va concloure la seua magistral ponència reivindicant la figura de l’arxiver i animant al sector a denunciar qualsevol mala gestió documental per falta de professionals o recursos, ja que el contrari és protegir als ajuntaments i altres Administracions Públiques que estan denegant el dret ciutadà d’accés a la informació pública.

foto nueva miguelMiguel Ángel Blanes. Sindicatura de Greuges.