VALCAS
VALCAS

X Jornades AAV. Andrés Gomis Fons “Transparència, bon govern i arxius”

Andrés Gomis: “El dret a accedir a les dades públiques inclou també el dret al fet que siguen fàcilment comprensibles”

El Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern de la Generalitat Valenciana (GVA), Andrés Gomis, ha sigut l’encarregat de posar el fermall a les X Jornades de l’Associació d’Arxivers i Gestor de Documents Valencians (AAV) amb l’eix temàtic ‘Transparència, bon govern i arxius’.

El representant institucional, ha fet referència a la transparència que es veu per fi com un dret que posa el focus en la ciutadania i no ja tant en l’administració i les seues pròpies dinàmiques. Això dona més valor al paper de la gestió documental i els arxius. A més, “cada vegada és més difusa la frontera entre l’intern i l’extern quant a la informació que manegem” assenyala.

Quan es parla d’obrir dades, un altre eix clau – explica Gomis- és la reutilització interna d’aqueixes dades. La funció de la transparència és apostar confiança i posar sobre un pla més horitzontal la relació entre Administració Pública i ciutadania. “Ja tenim una certa perspectiva perquè tenim la llei valenciana, l’espanyola i normativa a nivell internacional sobre la transparència i per això hem pogut anar convertint teoria en instruments i crear un marc d’integritat, sent el centre el portal de transparència de GVA”.

La normativa ha tingut un paper destacat per la seua referència a l’automatització, al costat d’altres instruments que guien l’actuació de GVA en aquesta matèria. Es refereix així el ponent al reglament 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

“A vegades – explica Gomis- ja hi ha ítems de publicitat activa que provenen d’interaccions ciutadanes en el portal i de fet s’ha creat una enquesta permanent de satisfacció per a saber on poder millorar en GVA i quant a transparència”. Igualment és molt interessant la reflexió del ponent quan diu que “el dret a saber inclou el dret a entendre” en relació amb el llenguatge comprensible i consultar de manera senzilla la documentació i tràmits, “perquè el contrari és com complir la normativa però sense cap efecte perquè no s’entén”.

Perquè la transparència en l’administració no es perceba com una càrrega afegida, es treballa la gestió documental i es fa pedagogia sobre aquest tema, perquè es veja com un treball que després facilita molts altres i la possibilitat de funcionar millor.

La GVA ha implantat també un sistema clar on es puga organitzar tot el procés de tramitació i realitzar un millor seguiment de la transparència, terminis i serveis, es redueix així el temps d’espera i facilita recuperar dades de manera molt més fiable amb estadístiques.

Ara, la prioritat és que tots els òrgans interioritzen que cal tramitar i resoldre d’acord amb la llei i, mentrestant, anem anar tenint millors mecanismes en el futur i procediments molts més simplificats. La gestió documental i la funció d’arxiu és clau perquè tot això no es pot fer si la informació no es pot recuperar o si no s’emmagatzema bé, etc.

Més enllà de la transparència en la pròpies administracions públiques, una altra part clau són les aliances amb universitats, municipalisme, diputacions i fer que aquest coneixement arribe a tots els agents implicats.

En les setmanes vinent, ha anunciat el Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, la Generalitat presentarà un portal de transparència per a PIMES, entitats sense website propi o organismes sense recursos o capacitat, perquè ací, en aquest espai, puguen bolcar la seua informació per a tindre-la a mà i per a optar així també a subvencions a partir del seu nivell de transparència i d’aquests registres.

Finalment, Gomis assegura que la futura llei de transparència i bon govern fa molt més èmfasi en els arxius i la gestió documental que l’anterior normativa, i establirà que les AAPP hauran de garantir els recursos necessaris per a garantir la transparència i eines dels professionals.