17 abril 2020

Memòria social de Borriana en temps de la Covid-19

#guardemlanostrahistòria #Borrianaesquedaacasa #açòtambépassarà

Tots som conscients de la greu situació que vivim a causa de la pandèmia de coronavirus, una situació que passarà a ser històrica i que molts arxius ja estan treballant per conservar i documentar.

Fa uns dies la Unesco va presentar una declaració conjunta que, sota el títol «Convertint l’amenaça de la Covid-19 en una oportunitat per a donar més suport al patrimoni documental», mostra el paper fonamental que els arxius poden tindre en situacions d’emergència: «El patrimoni documental és un recurs important per a oferir una perspectiva històrica sobre la forma en què els governs, els seus ciutadans i la comunitat internacional han abordat les pandèmies en el passat». «És essencial que garantim l’existència d’un registre complet de la pandèmia de la Covid-19, de manera que puguem previndre un altre brot d’aquesta naturalesa o gestionar millor l’impacte d’aquests esdeveniments mundials en la societat en el futur». Alguns arxius valencians ja han activat projectes que recullen l’esperit d’aquesta declaració.

En la mateixa direcció, a Catalunya, seguint la metodologia de la campanya #Arxivemelmoment, molts arxius han tornat a posar en marxa un procés de recollida de material obert a tota la ciutadania, perquè es documente el confinament amb l’etiqueta #Arxivemlacovid19.

En aquest context, a l’Arxiu Municipal de Borriana (Regidoria de Cultura), encara que el nostre treball diari gira al voltant de l’activitat administrativa de l’Ajuntament i el temps que tenim per a altres tasques escasseja, hem considerat que és important impulsar una iniciativa per tal de documentar aquesta situació excepcional que afecta tota la institució i tota la societat.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és cartell-arxiu-covid-19-4.png

Per a engegar la campanya, des de les regidories de Cultura i Comunicació de l’Ajuntament de Borriana, gràcies als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, s’està animant la ciutadania a participar en la preservació d’evidències sobre els efectes socials de la Covid-19, cedint els testimoniatges més rellevants de la seua experiència a l’Arxiu Municipal.

S’està demanant que compartisquen tot tipus de documents en forma de textos, vídeos, àudios, dibuixos o fotografies, amb l’objectiu de crear un fons documental que relate com va viure Borriana l’estat d’alarma, el confinament i la crisi provocada pel coronavirus (experiències personals, familiars, de l’àmbit laboral, imatges de la ciutat amb els carrers buits, dibuixos infantils, cartells de comerços i empreses, iniciatives que mostren la solidaritat entre veïns, homenatges al personal sanitari, etc.).

Les persones interessades poden enviar tot el material que creguen oportú per correu electrònic a arxiu@burriana.es en forma de fitxer adjunt, o usant serveis gratuïts d’intercanvi de fitxers com ara WeTransfer, en cas que siguen de gran mida. Una vegada finalitzat el confinament també podran cedir la documentació, tant en format digital com en paper, de manera presencial a l’Arxiu Municipal.

L’Arxiu Municipal de Borriana es compromet a garantir tant la conservació com l’accés futur a aquesta documentació. Per tal que això siga possible, es demana que les persones que envien el material facen constar-ne l’autoria (nom de la persona física o jurídica), la ubicació (carrer o zona aproximada) i un títol (per a identificar-ne el contingut), a més d’indicar que cedeixen els drets de reproducció (còpia), distribució (consulta i posada a la disposició del públic) i difusió a l’Ajuntament de Borriana.

En finalitzar la recollida potser es podrà incloure aquest fons en un catàleg en línia o es podran realitzar exposicions i tallers sobre el tema. En tot cas, amb la documentació conservada a l’Arxiu Municipal, per mitjà tant d’aquesta iniciativa com del treball fonamental de conservar els documents d’arxiu que genera l’Ajuntament en l’exercici de les seues funcions, les futures generacions de Borriana podran conéixer la pandèmia de la Covid-19 i, si es tornara a donar un cas similar, decidir quina és la millor forma d’actuació per a afrontar-ho.

Mª Pilar Ramos-Garijo Font de Mora. Arxiu Municipal de Borriana

|
Top