VALCAS
VALCAS

Dret d’accés a la informació durant la crisi de la COVID-19

L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, com a membre de la Coalición ProAcceso, vol manifestar la seua adhesió a la carta enviada el 27 d’abril de 2020 al Govern d’Espanya per a què garantisca el dret d’accés a la informació durant la crisi de la COVID-19.

Una trentena d’organitzacions, membres de la Coalición ProAcceso, hem demanat al Govern d’Espanya que garantisca l’exercici del dret d’accés a la informació, després que la suspensió dels terminis administratius per l’estat d’alarma, declarat el passat 14 de març amb motiu de la crisi del coronavirus.

En carta dirigida a la Ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, els membres de la Coalició Pro Accés denunciem els efectes que aquesta pandèmia està tenint sobre la transparència i l’accés a la informació, un dret fonamental que ha de ser protegit especialment en temps de crisi. Si volem que els ciutadans confien en les institucions, és imprescindible que aquests coneguen les seues actuacions i asseguren l’adequada rendició de comptes per part del govern.

A fi de garantir que els ciutadans exercisquen el seu dret d’accés a la informació, des de la Coalición ProAcceso reiterem al Govern central la necessitat d’adoptar les següents mesures:

 • Modificar el Reial decret 463/2020, incloent el dret d’accés a la informació entre les excepcions de suspensió de terminis administratius.
 • Instar a les unitats d’informació de l’Administració General de l’Estat, i mentre dure l’estat d’alarma, a respondre de manera prioritària a totes aquelles sol·licituds relacionades amb la COVID-19. Sobre la base del que s’estableix en l’apartat quart de la Disposició Addicional Tercera del Reial decret, que permet la continuació de procediments administratius relacionats amb la pandèmia.
 • Continuar, en la mesura que siga possible, amb la tramitació de les sol·licituds rebudes abans o durant l’estat d’alarma no relacionades amb la pandèmia, evitant que la resolució es prolongue en el temps.
 • Documentar degudament la presa de decisions i les actuacions públiques que es duguen a terme, així com assegurar la correcta gestió de tota la informació.
 • En cas de requerir un reforç de personal per a la tramitació de sol·licituds d’accés a la informació, permetre la col·laboració dels arxivers de la Funció Pública conforme al que es preveu en la Disposició Addicional Dihuitena del Reial decret – Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

Així mateix, per a assegurar la transparència de les actuacions de les institucions públiques deuen:

 • Crear una pàgina web o una secció en el Portal de Transparència dedicada exclusivament a la COVID-19, on es publique de manera proactiva i centralitzada tota la informació relacionada amb la gestió de la pandèmia (sanitària, legal, laboral, econòmica, científica, pressupostària, mediambiental…) a nivell nacional, autonòmic i local, oferint les dades amb la major desagregació possible (barris). Es prioritzarà aquella informació requerida de forma més recurrent en les sol·licituds. Totes les dades hauran de publicar-se en formats oberts i reutilitzables, amb les seues respectives metadades, i hauran de ser inclosos, a més, en un catàleg especial sobre la COVID-19 en el portal https://datos.gob.es/es/catalogo.
 • Publicar proactivament i de manera immediata:
  • la conformació del o dels comités científics, així com els informes en els quals es basen les decisions preses pel Govern;
  • tota la informació relacionada amb la contractació pública d’emergència, incloent intermediaris, beneficiaris, contractes, liquidació, execució, etc.
 • Mantindre un suport digital de tota la informació relacionada amb la COVID-19 que permeta la traçabilitat de les accions realitzades i, per tant, garantisca l’adequada rendició de comptes.
 • Garantir la protecció de la privacitat, assegurant que el seguiment i la vigilància digital usada per a protegir la salut dels ciutadans siga una mesura temporal i supervisada constantment per especialistes i membres de la societat civil, permetent una completa transparència de l’ús donat a les dades recol·lectades.
Enllaç al document presentat: Comunicat ProAcceso (27 d’abril de 2020).