VALCAS
VALCAS

Conveni de col·laboració amb la Fundación Asmoz

L’AAV ha signat un conveni específic de col·laboració amb la Fundación Asmoz. Mitjançant la signatura d’aquest conveni totes dues associacions persegueixen coordinar i proposar iniciatives, a l’efecte de promoure línies de treball conjuntes:

  • Establir un marc de col·laboració entre les entitats.
  • Promoció de cursos i activitats formatives.
  • Organització conjunta d’esdeveniments que tracten d’interessos comuns.

Esperem que aquest conveni permeta establir relacions entre les nostres entitats i facilitar la formació dels professionals dels arxius.