30 juliol 2020

Conveni de col·laboració amb el Consorcio Red Alastria

L’AAV ha signat un conveni específic de col·laboració amb el Consorcio Red Alastria. Mitjançant la signatura d’aquest conveni totes dues associacions persegueixen establir àmbits de col·laboració en relació amb les tecnologies Blockchain/DLT.

Esperem que aquest conveni permeta establir relacions entre les nostres entitats, millor el coneixement i difusió de les tecnologies Blockchain/DLT, especialment entre els nostres associats, i col·laborar en projectes comuns.

|
Top