VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal de Gavarda #ElsNostresArxius

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és banner-els_nostres_arxius_2020-val-1024x536.jpg

Denominació: Arxiu Municipal de Gavarda.

Breu descripció: L’Ajuntament de Gavarda es troba situat en una gran explanada en front del carrer més central. Dins del mateix edifici podem trobar l’Arxiu Municipal.

L’arxiu, al igual que el poble, no sempre ha estat ubicat al mateix lloc. Primerament l’arxiu estava al poble vell de Gavarda, al seu Ajuntament. A conseqüència de les inundacions esdevingudes per el trencament de la presa de Tous de 1982, l’arxiu va sofrir danys i va quedar a expenses del trasllat a la nova ubicació del poble i de l’Ajuntament. En 1994 s’inaugura el nou Ajuntament i van a traslladar tot l’arxiu a la segona planta del nou edifici.

Amb l’adhesió al Servei Mancomunat d’Arxius que es va iniciar en 2004, es va procedir a la realització de les tasques pròpies d’ordenació, catalogació i classificació de la seua documentació, que s’han continuat fins l’actualitat destinant 3 mòduls mensuals amb un total de 132 hores anuals.

Dates extremes: 1871-2017

Fons documentals:

 • Fons Arxiu Municipal de Gavarda.
 • Fons Jutjat de Pau de Gavarda.
 • Fons Cambra Agrària Local de Gavarda.
 • Fons Centre Nacional Sindicalista de Gavarda.
 • Fons Falange Española de Gavarda.
 • Hemeroteca.

Documents més destacats: Les sèries documentals més significatives que hi podem trobar dins l’arxiu son; Llibres d’Actes (1900-2010), Correspondència entrada/eixida (1938-2013), Llibres registre entrada/eixida (1943-2011), Pressupostos (1913-1992), Quintes (1934-2003), Llicències d’obra (1967-2010), Padrons d’arbitris (1932-2010) i Llibres de Caixa (1921-1987).

Cal destacar que la documentació més antiga forma part del Fons del Jutjat de Pau; Índexs de Naixements, Matrimonis i Defuncions des de 1871.

Personal: 1 Tècnica d’arxiu del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta. (Mª Carmen Garrigues Garcia).

Pàgina web: www.gavarda.es
Serveis i activitats: Servei intern, a l’Administració.
Servei extern, al ciutadà:
 • Sala de consulta.
 • Servei de fotocòpies.
 • Biblioteca auxiliar.
Dades de contacte
 • Direcció: Plaça de l’Ajuntament nº 1
 • Telèfon: 962 23 53 86 -690059087 (Servei d’Arxius)
 • Correu electrònic: arxius2@manra.org (Servei d’Arxius Mancomunitat de la Ribera Alta)