04 juny 2020

Arxiu Municipal de Xàbia #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal de Xàbia.

Breu descripció: Les guerres i saquejos patits a la Vila desde el segle XVIII fins les revoltes de 1936, son la causa de que a l’Arxiu de Xàbia li falte bona part de la documentació. L’episodi més dolent el va patir el 16 d’agost de 1936.

Dates extremes: Exceptuant alguns documents solts, 1939-2015.

Fons documentals:

Fons Municipal.

Fons incorporats:
 • Mauricio Cheutín (1960 ≈ 1986).
 • Juzgado (1879 ≈ 1962).
 • Falange (1936-1976).
 • Central Nacional Sindicalista (CNS)(1936 ≈ 1974).
 • Cooperativa Agrícola Jesús Nazareno (1919-1984).
 • Cooperativa de Crédito (1924 ≈ 1984).
 • Cooperativa Agrícola de Consum (1954-1983).
 • Cooperativa de Servicios Docentes y Educativos (SURCO)(1956-1966).
 • Conferencia de San Vicente de Paula (1942-1947).
 • Centro de Iniciativas Turísticas.Vapor J.J. Sister (1910-1917).
 • Casa de Comercio de Xàbia (1899-1924).
 • Correos (1939-1954).
 • Fàbrica d’olis d’orujo i alcohol (Llíria).
 • Cámara Agraria.
Documents més destacats:
 • Reial Despatx en pergami en favor d’ Antoni Bañuls de la primera escribanía que quedara vacant a l’Audiència de València. 13 de desembre de 1649.
 • Acte d’entrega de l’escribania en favor d’ Antoni Bañuls, criat del Rei d’Espanya, realizat pel Marqués de Dénia. 27 de agost de 1650.
 • Testimoni d’una Reial Cèdula expedida a Madrid a 7 de març de 1712 concedint als veïns de Xabea el rellevament d’alcaldes pel temps que durara la guerra, en consideració a la seua constant fidelitat i a l’especial mèrit que van fer en 1710. 29 de gener de 1725.
 • Testimoni de Reial Cèdula, Madrid 23 d’octubre de 1709, concedint als veïns de Xabea excepció d’allotjaments i que puguen portar armes, atenent a la particular fidelitat i mèrit i als treballs que han patit i el que han manifestat el seu amor al Real servei. 29 de gener de 1725.
 • Llibre d’acords conciliars dels senyors de Justícia i Govern de la vila de Xabea. 1787-1792, 1799.
 • Certificat en pergamí per l’escrivà de la cúria de Dénia testificant que Jaime Trilles, per ser veí de Xabea, estava comprés en les franquícies que D. Jaume I va concedir a la ciutat de Dénia. 25 de novembre 1707.
 • Carta en pergamí on es reconeixen uns deutes monetaris en forma de censal. Oriola, 29 de juliol de 1577.

Personal: 1 Tècnic d’Arxiu, 1 Auxiliar d’Arxiu.

Pàgina web: https://www.javea.com/archivo-municipal/

Xarxes socials: Youtube.

Serveis i activitats:
 • Serveis d’Atenció al públic de dilluns a divendres d’11:00h a 13:00h.
 • Servei de Referència i assessorament bibliogràfic.
 • Servei de Sala de consulta amb col·lecció d’història local i comarcal.
 • Servei de Sala d’activitats. Es pot reservar la Sala prèvia petició.
 • Servei d’Hemeroteca local i comarcal.
 • Servei d’Arxiu fotogràfic.
 • Servei de Reprografia i Digitalització.
 • Servei de Difusió Selectiva de la Informació (DSI).
 • Activitats de difusió del patrimoni local.
 • Visites prèvia petició.
Dades de contacte
 • Direcció: Carrer d’Avall, 39 03730, Xàbia Alacant
 • Telèfon: 966508827
 • Correu electrònic: arxiu@ajxabia.org
Top