VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal de Monforte del Cid #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal de Monforte del Cid.

Breu descripció: Les primeres referències a l’existència d’un arxiu les trobem en les actes dels Capítols de finals del segle XVIII i principis del XIX. No sabem la seua ubicació en aquella època, però probablement sempre haja sigut a la Casa Consistorial, on hui es troba l’Arxiu de Gestió. De totes maneres, podríem remuntar l’origen de l’Arxiu a la creació del Consell de Monfort, cap al s. XV, època de la qual daten els primers documents custodiats en l’Arxiu Històric. El primer inventari realitzat en paper i del qual disposem de l’original és de l’any 1930; l’últim elaborat en paper i en fitxes de cartolina, i que posteriorment va ser informatitzat és de 1991. Hui dia comptem amb un inventari totalment informatitzat i lloc al dia de manera permanent, així com bases de dades de les serie més voluminoses i consultades (obres majors i menors, contractació, actes de Ple, Comissió de Govern/Junta de Govern Local, etc.).

En l’actualitat l’ajuntament està immers en l’e-Administració i treballa amb una plataforma de gestió automatitzada d’expedients de la qual l’usuari configurador és la tècnic d’arxiu. Donades les característiques del sistema i davant la necessitat d’establir un arxiu electrònic únic, en aquests moments ens trobem desenvolupant un nou quadre de classificació (funcional) i implementant una política de gestió de documents.

Dates extremes: 1495-actualitat (l’arxiu està present en tot el cicle vital del document).

Fons documentals: Arxiu Municipal de Monforte del Cid; Germandat Sindical de Llauradors i Ramaders; Cambra Agrària; Falange; Protocols Notarials; Fons personals: Cinema IBAMIR; Jvaig gosar Pascual Agulló Salas (digital); Fernando Martínez Beltrán.

Documents més destacats: Real Privilegi d’Insaculació (1564); Manuscrit de les Festes de Moros i Cristians de 1890; Soldadesca de 1770; Correspondència real (s. XVIII); carta de Ramón y Cajal (1922); sèrie documental dels Consells; Reforma de l’Assut s. XVIII-XIX; etc.

Personal: Una arxivera (encara que no treballa de manera exclusiva per a l’arxiu).

Pàgina web: http://www.monfortedelcid.es/areas-municipales/cultura/archivo/ (actualitzant-se)

Xarxes socials: El personal de l’arxiu comparteix amb altres departaments l’administració de les xarxes socials institucionals de l’Ajuntament de Monforte de Cid (FacebookInstagram)), així com el manteniment de la web municipal.

Serveis i activitats: Consulta en sala amb cita prèvia, exposicions, documentals, visites guiades a l’arxiu, Jornades de portes obertes, Peça del Mes en el Museu IBER, Píndoles per al confinament, Banc de records «Monforte es queda a casa» etc.

Dades de contacte