10 juny 2020

Arxiu Municipal de Tous #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal de Tous.

Breu descripció: A l’Arxiu Municipal de Tous trobem el fons municipal fruit de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament des de 1828, data del document més antic, fins hui. A més, compta amb el Fons del Jutjat de Pau i Fons de la Falange Espanyola (FET i de les JONS).

El 1970, es va traslladar tot el poble a causa de les obres de l’embassament. Com a conseqüència d’aquest trasllat es va perdre part de la documentació conservada.

Entre 1991 i 1992, Joan Hernandis Sancho i Marcel·lí Miquel i Bria, baix el patrocini de l’Ajuntament de Tous, actuen sobre l’arxiu, donant com a resultat l’inventari de l’Arxiu Municipal de Tous.

El 2004, l’Ajuntament de Tous s’adhereix a la fase experimental del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

I des del 16 d’abril de 2013, mitjançant resolució d’alcaldia, estan adherits a la fase consolidada de dit servei, mantenint des del seu inici 2 mòdulsmensuals (8 hores mensuals ).

El 2005 es van unificar els diferents dipòsits documentals a la planta baixa, amb l’habilitació d’armaris compactes.

Dates extremes: 1828-2019.

Fons documentals:

 • Fons Ajuntament.
 • Fons Falange Espanyola (FET i de les JONS).
 • Fons Jutjat de Pau.
 • Fons fotogràfic i audiovisual.
 • Col·lecció de cartells.
 • Hemeroteca.

Documents més destacats: En el fons trobem documentació des de l’any 1828, el valor documental és evident, ja que és l’única documentació que es conserva de l’antic poble de Tous. Hi ha documentació sobre el Pantà, com expropiacions o peticions d’indemnitzacions des de 1944; documentació diversa sobre proveïments i transports (1941-1970); sobre agricultura, ramaderia, comerç i indústria des de 1920; sobre llicències d’obres des de 1914; sobre obres públiques des de 1897, com la reparació de les escoles nacionals (1935); sobre instrucció pública i sanitat des de 1930; sobre quintes des de 1859; padrons i censos de població des de 1861; sobre arbitris, com l’arrendament de l’arbitri municipal sobre el pas de la barca (1913-1964) o l’arrendament de l’arbitri municipal sobre consum de begudes espirituoses i alcohòliques (1956-1960); censos electorals des de 1873.

Finalment, la documentació conservada a partir 1970 es refereix a el poble nou de Tous, hi ha plànols, relacions de famílies traslladades, relació de veïns de Tous antic, sol·licitants d’habitatges, padrons, trasllat de bestiar, així com documentació sobre la riuada de 1982 , com a veïns damnificats, ajudes, etc.

Personal: 1 tècnica d’arxiu del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Serveis i activitats: Servei intern, a l’Administració.
Servei extern, al ciutadà:
 • Consulta
 • Biblioteca Auxiliar
 • Servei de fotocòpies.
Dades de contacte
 • Direcció: Av. Constitución, 11
 • Telèfon: 690 059 042
 • Correu electrònic: arxius3@manra.org
Top