VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal de Montroi #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal de Montroi.

Breu descripció: A l’Arxiu Municipal de Montroi trobem el fons municipal fruit de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament, des de 1817 fins als nostres dies.

A més, integra el Fons de la Cambra Agrària Local, Fons de la Falange Espanyola, i el Fons del Jutjat de Pau. Així com el Fons de la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans, entitat que té la seua seu a les dependències de l’Ajuntament de Montroi/y.

L’Arxiu sempre havia estat ubicat a la segona planta de l’edifici de l’Ajuntament a la Plaça de l’Ajuntament, 11.

L’any 2000, les fortes pluges van provocar l’enfonsament del sostre, i part de la documentació es va vore afectada. Es va conservar a l’Ajuntament la més important i necessària, i es va traslladar la resta al soterrani-garatge del dispensari de metge.

Temps després, per la necessitat de noves oficines, es va fer una reestructuració de la segona planta i va fer que les dimensions destinades a Arxiu es veiessin reduïdes considerablement.

El 2004, l’Ajuntament de Montroi s’adhereix a la fase experimental del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

I des del 10 de març de 2005, mitjançant acord plenari, estan adherits a la fase consolidada de dit servei, mantenint el 4 mòduls mensuals (16 hores mensuals) fins l’actualitat, exceptuant l’any 2015, que es feren diferents ampliacions, a 5 i 5,5 mòduls, a causa dels treballs de trasllat de l’Arxiu.

Durant l’any 2007 es realitzaren les obres de reforma del soterrani, i l’Arxiu es va traslladar provisionalment, fins el seu acabament, a la segona planta.

En desembre de 2009 també va patir les conseqüències del trencament d’una canonada d’aigua colindant a l’edifici.

Durant els primers mesos de 2015, es va realitzar el trasllat de tot l’Arxiu al nou edifici destinat a Ajuntament, ubicat al C/ Raval, 56, unificant els diferents fons en una única dependència situada a la primera planta.

Dates extremes: 1817-2019.

Fons documentals:

 • Fons Ajuntament.
 • Fons Cambra Agrària.
 • Fons Falange Espanyola (FET i de les JONS).
 • Fons Jutjat de Pau.
 • Fons Mancomunitat Vall dels Alcalans.
 • Fons fotogràfic i audiovisual.
 • Col·lecció de cartells.
 • Hemeroteca.

Documents més destacats: Llibres d’actes des de 1885, Subhastes de Serveis des de 1897, Padró d’habitants des de 1882, Quintes des de 1910, Expedients personals des de 1874, Llicències d’obres des de 1942, etc.

Personal: 1 tècnica d’arxiu del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Pàgina web: http://www.montroi.es/page/archivo-municipal
Serveis i activitats: Servei intern, a l’Administració.
Servei extern, al ciutadà:
 • Sala de consulta
 • Biblioteca Auxiliar
 • Servei de fotocòpies.
Dades de contacte
 • Direcció: C/ Raval, 56
 • Telèfon: 690 059 042
 • Correu electrònic: arxius3@manra.org