VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal de Mutxamel #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal de Mutxamel.

Breu descripció: L’Arxiu Municipal custòdia, conserva i difon la documentació produïda pels organismes dependents i vinculats a l’administració municipal amb els objectius de donar suport a la gestió de les oficines, garantir el dret dels ciutadans a accedir a la informació continguda en els arxius i protegir i difondre el patrimoni documental de Mutxamel.

Dates extremes: S. XVIII – Fins als nostres dies.

Fons documentals: Fons generat per les dependències municipals i altres fons incorporats a l’Arxiu Municipal de Mutxamel, que procedeixen de donacions i/o cessions de particulars o altres institucions, mitjançant els corresponents acords i convenis. D’aquests últims destacar l’Arxiu del Sindicat de Regs de l’Horta d’Alacant. També destaquem el fons gràfic municipal, format principalment pel fons fotogràfic i la cartelleria, fidel reflexe de la memòria històrica local.

Documents més destacats: La sèrie documental composta per les Actes Municipals que va des de l’any 1896 fins als nostres dies.

Personal: 1 Arxivera, 5 Auxiliars de Biblioteca i Arxiu.

Pàgina web: https://mutxamel.org/tematica/archivo_municipal/

Serveis i activitats: Serveis a l’Ajuntament: Recepció, organitzazió, descripció, instal·lació, conservació i préstec i/o reproducció de documents. També s’encarrega de l’assessorament i supervisió en matèria de gestió de documents així com de la identificació, valoració, selecció i eliminació de documents.

Serveis als ciutadans: Informació i atenció de consultes realitzades de manera presencial, telefònica o per correu postal i electrònic, reproducció de documents i activitats de difusió.

Dades de contacte
  • Direcció: Casa de la Cultura, C/ Ramón y Cajal, s/n, Mutxamel (Alacant), 03110
  • Telèfon: 965 95 53 28 (Recepció), Ext. 705
  • Correu electrònic: arxiu@mutxamel.org