VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal de La Vila Joiosa #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal de La Vila Joiosa.

Breu descripció: L’Arxiu Municipal de la Vila Joiosa custodia i conserva part dels documents produïts i rebuts per l’ajuntament de La Vila al llarg dels darrers set segles així com el fons del districte notarial de La Vila Joiosa. Són el testimoni directe de la història del municipi, font primària per al seu coneixement, posats a l’abast d’investigadors i ciutadans per a la seua consulta.

Dates extremes: 1443-2020.

Fons documentals: Els principals fons documentals que es conserven a l’arxiu són el propi municipal, que s’inicia en 1443 i que s’estén fins l’actualitat, i el del districte notarial de la Vila Joiosa, que conté de manera parcial documentació notarial de la població dels segles XVI i XVII i completa a partir de l’any 1709, tot incloent la de les poblacions veïnes de Finestrat, Relleu, Orxeta i Sella.

Documents més destacats: Document d’aprovació per part de la reina Maria, esposa d’Alfons el Magnànim, dels capítols presentats per la comunitat de La Vila amb motiu de la seua annexió a la corona reial (1443). Privilegi d’Alfons V el Magnànim concedint als pescadors de la Vila Joiosa el dret a pescar en la mar de l’Illa de Benidorm (1452). Carta de perdó de Germana de Foix als agermanats de la Vila Joiosa (1524). Privilegi de Carles I concedint llicència per a la celebració de fira i mercat des de Sant Miquel fins Tot Sants (1533). Llibre de deliberacions del Cabildo municipal (1709-1758). Llibre Corned de comptes municipals (1708-1760). Plànol de la ciutat de 1929.

Personal: Un tècnic auxiliar d’arxivística i documentació.

Pàgina web: http://www.villajoyosa.com/sites/arxiu/index.php
Xarxes socials: Facebook

Serveis i activitats: Consulta en sala i telemàtica. Servei d’informació. Activitats de difusió dels fons de l’arxiu i d’història local: xarxes socials, jornades culturals, exposicions, visites a l’arxiu.

Dades de contacte
  • Direcció: Casa de la Cultura, Carrer Barranquet, 4. Segona planta
  • Telèfon: 966508346
  • Correu electrònic: arxiu@villajoyosa.com