08 juny 2020

Arxiu Municipal de Massalavés #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal de Massalavés .

Breu descripció: A l’Arxiu Municipal de Massalavés trobem el fons municipal fruit de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament fins als nostres dies, sent el 1845 la data del document més antic. Així com la documentació d’altres entitats desaparegudes, com és la Cambra Agrària.

En l’any 2004, l’Ajuntament de Massalavés s’adhereix a la fase experimental del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

I des del 24 de gener de 2005, mitjançant acord plenari, estan adherits a la fase consolidada de dit servei. Inicialment amb 2 mòduls mensuals (8 hores mensuals) fins als actuals 2,5 mòduls (10 hores mensuals).

Dates extremes: 1845-2016.

Fons documentals:

  • Fons Ajuntament.
  • Fons Cambra Agrària.
  • Fons fotogràfic.
  • Hemeroteca.

Documents més destacats: Pressupost ordinari des de 1845, arbitris des de 1845, padrons de matrícula industrial i comerç des de 1853, llibres d’actes des de 1865…

Personal: 1 tècnica d’arxiu del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Serveis i activitats: Servei intern, a l’Administració.
Servei extern, al ciutadà:
  • Sala de consulta
  • Biblioteca Auxiliar
  • Servei de fotocòpies.
Dades de contacte
  • Direcció: C/ València, 12
  • Telèfon: 690 059 042
  • Correu electrònic: arxius3@manra.org
Top