VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal d’Almussafes #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal d’Almussafes .

Breu descripció: L’Arxiu Municipal és el servici especialitzat a gestionar, tractar, conservar i difondre tota la documentació produïda i que rep l’Ajuntament d’Almussafes; i a més s’encarrega de la recuperació del patrimoni documental vinculat a Almussafes que es trobe en altres organismes, entitats i institucions.

Està integrat per un sistema d’arxius format per un conjunt d’òrgans, arxius i servicis encarregats de la protecció, l’organització i la difusió dels seus fons i del patrimoni documental d’Almussafes.

Dates extremes: 1720-…
Dipòsit d’arxiu intermedi.

Fons documentals:

 1.  Fons documental de l’Ajuntament d’Almussafes.
 2. Fons fotogràfic d’Almussafes.
 3. Fons documental de la Cambra Agraria.
 4. Fons del fotograf Jose Maiques.
 5. Fons especials (planos, videos, casets, cd-dvd…).

Documents més destacats:

 1. Llibre d’incorporació al Patrimoni Reial dels drets de jurisdicció i al comú i vila d’Almussafes. (1766).
 2. Llibres De les Mans de Càrrec i Descàrrec (1720-1736).
 3. Pleit per les aigües dels escolaments de la séquia de la Rabiosa entre Almussafes i Benifaió. (1790).
 4. Pressupost (1866…).
 5. Rústica (1892…).
 6. Partida «La Foya», inclusió zona arrossera (1923).
 7. Altres.
Despatx.

Personal: Vta Pilar Raga Agramunt (arxivera municipal).

Pàgina web: https://almussafes.net/departamentos/archivo/
Xarxes socials: Facebook

Serveis i activitats: L’Arxiu Municipal presta els seus servicis a les dependències i negocis de l’Ajuntament, productors i receptors dels documents (usuaris interns), i a les entitats, institucions, administracions, ciutadans i investigadors que sol·liciten (usuaris externs).

Serveis de préstec, consulta, reproducció de documents, biblioteca auxiliar, hemeroteca, visites guiades, etc.

Zona de treball.
Dades de contacte
Sala de consultes.
Biblioteca.
Depòsit de llibres.
Arxiu històric.