VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal de Montserrat #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal de Montserrat.

Breu descripció: A l’Arxiu Municipal de Montserrat trobem el Fons Municipal fruit de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament des de 1901 fins als nostres dies.

A més integra el Fons de la Cambra Agrària Local de Montserrat, i escassa documentació de la direcció local de la Falange Espanyola i del Jutjat de Pau, en aquest últim cas, la pràctica totalitat de la documentació es conserva a les dependències del Jutjat.

El 25 de gener de 1932 l’Arxiu va ser cremat. Però malgrat aquest fet, es conserven escassos vestigis de dècades anteriors.

A mitjans dels anys 90, Pura Navarro Campos i Anna Campos Alemany, actuen sobre l’arxiu, que es trobava dividit en dues ubicacions diferents, donant com a resultat l’inventari i catalogació de la documentació compresa entre 1850 i part de 1993.

El 2004, l’Ajuntament de Montserrat s’adhereix a la fase experimental del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

I des del 21 de febrer de 2005, mitjançant acord plenari, estan adherits a la fase consolidada de dit servei. Inicialment amb 2 mòduls mensuals (8 hores mensuals) fins als actuals 5 mòduls (20 hores mensuals).

El 2005 es van unificar els dos dipòsits documentals, traslladant tota la documentació que es trobava als baixos de les Escoles Velles a l’immoble del C/ Federico García Lorca.

En 2016 es van iniciar els treballs d’adequació d’un local municipal, amb més capacitat, perquè albergués l’Arxiu Municipal, ja que a l’immoble del C/ Federico García Lorca es superava la capacitat d’emmagatzematge.

En 2017 va finalitzar el trasllat de documentació.

Dates extremes: 1850-2015.

Fons documentals:

 • Fons Ajuntament.
 • Fons Cambra Agrària.
 • Fons Falange Espanyola (FET i de les JONS).
 • Fons Jutjat de Pau.
 • Fons personals i familiars.
 • Fons fotogràfic i audiovisual.
 • Col·lecció de cartells.
 • Hemeroteca.

Documents més destacats: Compte de càrrec i data (Fons de la Junta d’Aigües) de 1850, Llibres d’actes des de 1932, Padró d’habitants des de 1930, Quintes des de 1901, Llicències d’obres des de 1943, etc.

Cal destacar les sèries corresponents a Obres i Urbanisme, que són les que més s’han augmentat al llarg del temps, reflectint l’evolució de la població.

Personal: 1 tècnica d’arxiu del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Pàgina web: http://montserrat.es/actualitat-i-informacio/arxiu-digital-municipal/
Serveis i activitats: Servei intern, a l’Administració.
Servei extern, al ciutadà:
 • Sala de consulta
 • Biblioteca Auxiliar
 • Servei de fotocòpies.
Dades de contacte
 • Direcció: C/ Enginyer Antonio Llombart, 19
 • Telèfon: 690 059 042
 • Correu electrònic: arxius3@manra.org