VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal de Manuel #ElsNostresArxius

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és banner-els_nostres_arxius_2020-val-1024x536.jpg

Denominació: Arxiu Municipal de Manuel.

Breu descripció: L’Arxiu Municipal de Manuel estava, primerament, ubicat en la segona planta de l’Ajuntament, ampliant en uns quants metres el seu espai després de la remodelació de l’edifici.

En 2011 es va traslladar a la planta baixa, a les dependències que fins aleshores ocupava la Biblioteca Municipal, per a establir-se de manera definitiva fins al dia d’avui.

La documentació municipal no ha sofrit cap dany important.

Des de 2005, l’Ajuntament de Manuel està adherit al Servei Mancomunat d’Arxius que ofereix la Mancomunitat de la Ribera Alta, per a l’ordenació, classificació i catalogació de la seua documentació, amb un nombre de 4 mòduls mensuals i 176 hores anuals.

Dates extremes: 1781-2018

Llibres Torreta, Faldeta, Abad (Documentació més antiga, nuclis de població).

Fons documentals:

  • Fons Arxiu Municipal de Manuel.
  • Fons Jutjat de Pau.
  • Hemeroteca.

Documents més destacats: Les sèries imprescindibles per a l’estudi de la institució son els llibres d’Actes de l’Ajuntament des de 1829, a més destaquen els decrets i resolucions, padrons d’habitants des de 1890, quintes des de 1905, pressupostos i comptabilitat des de 1848, actes d’arqueig des de 1886 i llibres de Caixa des de 1857, plans d’urbanisme, llicencies d’obres des de 1946, etc.

Entre la seua documentació destaca la referida als antics nuclis de població de Torreta, Faldeta, Abad i Foies que daten des de 1781, constituent la documentació més antiga del fons. També trobem documentació referida a la Sèquia Comuna de L’Ènova.

Llibre de Registre de Torreta (1781).

Personal: 1 Tècnica d’arxiu del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta. (Mª Carmen Garrigues Garcia).

Pàgina web: www.manuel.es
Serveis i activitats: Servei intern, a l’Administració.
Servei extern, al ciutadà:
  • Sala de consulta.
  • Servei de fotocòpies.
  • Biblioteca auxiliar
Dades de contacte
  • Direcció: Plaça Rector Pasqual Vidal, nº 1
  • Telèfon: 962 23 53 86 -690059087 (Servei d’Arxius)
  • Correu electrònic: arxius2@manra.org (Servei d’Arxius Mancomunitat de la Ribera Alta)
Depòsit de l’arxiu.