VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal d’Altea #ElsNostresArxius

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és banner-els_nostres_arxius_2020-val-1024x536.jpg

Denominació: Arxiu Municipal d’Altea.

Breu descripció: L’Arxiu Municipal d’Altea és un servei públic de gestió i titularitat de l’Ajuntament d’Altea. L’Arxiu és l’encarregat de reunir, custodiar, organitzar i difondre la documentació generada per l’administració municipal en el desenvolupament de les seues funcions.

Al llarg del segle XX l’Ajuntament ha ocupat diverses ubicacions fins que en 1968 s’estableix un edifici definitiu. Fruit dels trasllats i de les reformes realitzades en l’edifici, la documentació ha estat dispersa per diverses oficines i dipòsits. En 2010 s’inaugura una instal·lació destinada a arxiu. L’edifici general de l’Arxiu Municipal d’Altea té una superfície de 351 metres quadrats; disposa d’un dipòsit de 179 metres quadrats amb prestatgeries mòbils compactes, sala de treball, sala de consulta i sala de recepció de la documentació. Actualment la documentació custodiada ocupa 1645 metres lineals de prestatgeria.

Dates extremes: 1888-2018

Fons documentals:

Fons de l’Ajuntament d’Altea (1930-2018). Fons incorporats:
  • Fons personal Joan Navarro Ramon (1906-2017).
  • Fons Martínez Orozco (1888-1993)
  • Fons documental de Ramón Llorens Barber.

Documents més destacats: Les sèries més destacables són les actes del ple, el padró d’habitants, les llicències d’obra major i els expedients d’activitats.

Personal: 1 Tècnic Mitjà

Pàgina web: http://www.altea.es/regidories/cultura/arxiu-municipal
Serveis i activitats:
  • Servei intern, a la mateixa Administració, de consulta i préstec.
  • Serveis externs, a la ciutadania, de consulta en sala amb cita prèvia. Horari d’atenció al públic de dimecres a divendres de 09.30 a 13.30 h
Dades de contacte
  • Direcció: C/ la Vila Joiosa, s/n. Pl. Ventura Martí 03590 Altea (Marina Baixa)
  • Telèfon: 627545226
  • Correu electrònic: arxiu@altea.es