VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal d’Alberic #ElsNostresArxius

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és banner-els_nostres_arxius_2020-val-1024x536.jpg

Denominació: Arxiu Municipal d’Alberic.

Breu descripció: L’Arxiu municipal conserva la documentació produïda per l’Ajuntament d’Alberic i podem parlar de dos arxius l’Arxiu Històric i l’Arxiu Administratiu.

Al llarg dels anys, l’Arxiu Històric ha tingut diferents ubicacions: les dependències de l’Ajuntament, la Casa de la Cultura i, en l’actualitat, l’Antiga casa Consistorial, un edifici de finals del segle XVIII.

La documentació més antiga conservada data de 1631 i correspon als manuals de consell.

A més, l’arxiu conserva, des de l’any 2018, un fons fotogràfic digital produït per la col·laboració de la ciutadania a partir d’una campanya de recollida de fotografies antigues.

Dates extremes: 1631-2019

Fons documentals:

  • Fons municipal.
  • Fons fotogràfic.

Documents més destacats:

  • Pleit entre el Duc de l’Infantat i la vila d’Alberic (1787-1874)
  • Inventari dels protocols del notari Sr. Andrés Carpi. 1857
  • Padrons i registres de rústica (serie ininterrompuda des de 1638 a 1934)

Personal: 2 tècnics de Biblioteca i Arxiu

Pàgina web: pàgina municipal http://www.alberic.es/va

Xarxes socials: Facebook

Serveis i activitats:

Servei intern, a l’Administració.

Servei extern, al ciutadà:

  • Servei d’atenció al públic en sala i correu electrònic.
  • Activitats de difusió del patrimoni local.

Dades de contacte