VALCAS
VALCAS

Arxiu Històric de Gandia #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Històric de Gandia.

Breu descripció: És l’organisme clau per preservar la memòria històrica de la ciutat. Hi recull la documentació produïda per la institució municipal des del segle XIV.

L’Arxiu Municipal Administratiu, prèvia valoració, transfereix cada any els documents que tenen més de vint anys. Així mateix, l’Arxiu Històric de Gandia incorpora arxius d’altres entitats locals i comarcals; col·lecciona materials especials, com ara fotografies, plànols i gravacions, i dóna servei com a Centre Comarcal d’Arxius. A més a més, hi inclou una biblioteca històrica i dels clàssics, integrada a la xarxa municipal i valenciana.

Missió: aplec, conservació, servei i difusió documental d’àmbit local.

Visió: esdevenir centre documental de referència comarcal en la societat digital de la informació i el coneixement.

Dates extremes: 1274-2000

Vista aèria de l’antic convent de sant Roc (Arxiu Històric i Biblioteca Central)

Fons documentals:

 • 1.- Fons municipals
  • 1.1.- Fons municipal històric
   • 1.1.1.- Pergamins
  • 1.2.- Fons municipal de Beniopa
  • 1.3.- Fons municipal de Benipeixcar
 • 2.- Col·leccions
  • 2.1.- Material textual imprés
   • 2.1.1 Fons editorial
   • 2.1.2 Hemeroteca
   • 2.1.3 Biblioteca Històrica
   • 2.1.4 Obres musicals
   • 2.1.5 Fullets
  • 2.2. Material cartogràfic
  • 2.3 Material icònic
   • 2.3.1 Fototeca
   • 2.3.2 Material gràfic no fotogràfic
  • 2.4.Material audiovisual
  • 2.5 Material sonor
 • 3.- Arxius incorporats
  • 3.2.3.1.- Arxius de la fe pública
   • 2.2.3.1.1.- Protocols notarials del districte
   • 2.2.3.1.2.- Comptaduria d’Hipoteques del Districte
  • 2.2.3.2.- Cambra agrària
  • 2.2.3.3.- Ajudantia de Marina
  • 2.2.3.4.- Fons nobiliaris
  • 2.2.3.4.1.- Marquesat de Jura Real
  • 2.2.3.5.- Fons personals (col·leccció genèrica)
   • 2.2.3.5.1.- Sáenz de Juano
   • 2.2.3.5.2.- Josep Camarena
   • 2.2.3.5.3.- Borja Devesa
   • 2.2.3.5.4.- Gonçal Castelló
   • 2.2.3.5.5.- Miret Femenia
   • 2.2.3.5.5.- Joan M. Monjo
  • 2.2.3.6.- Ràdio Institut
  • 2.2.3.7.- Ferrocarril Alcoi-Port de Gandia
 • 4.- Reproduccions documentals.

Llibres de racional situats a l’Arxiu Municipal

Documents més destacats: Els documents tenen l’interés que els adjudica l’usuari. Com a arxivers destacaríem la continuïtat de les séries d’actes i correspondència municipals des de l’edat mitjana, la incorporació d’arxius de la fe pública i privats així com les col·leccions i fons de materials gràfics i d’imatges audiovisuals.

Personal:

 • 1 Director IMAB
 • 1 TAE d’arxius
 • 1 tècnic auxiliar d’arxius
 • 1 ordenança.

Pàgina web: http://www.imabgandia.es/arxiu-hist%C3%B2ric-gandia.html

Visita de l’Associació Intercultural Midrashic a l’Arxiu Històric de Gandia

Serveis i activitats: Sala d’investigació; consulta de documents digitals en OPAC i lectura de microfilms; accessos a bases de dades per internet; reprografia; visites concertades; exposicions virtuals; assesorament en investigacions; activitats divulgatives en actes, premsa i TV.

Dades de contacte

 • Direcció: Plaça del Rei en Jaume I, 10 GANDIA 46701
 • Telèfon: 962959567
 • Correu electrònic: arxiuhistoric@gandia.org

L’alcalde de Gandia, José Manuel Orengo i el director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Carlos López