VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal de Benimodo #ElsNostresArxius

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és banner-els_nostres_arxius_2020-val-1024x536.jpg

Denominació: Arxiu Municipal de Benimodo.

Breu descripció: En un principi l’Arxiu estava en la planta baixa de l’Ajuntament, on va patir les inundacions de 1982 i 1987. Es va traslladar a la primera planta i a la segona, on es va habilitar una habitació per a l’Arxiu junt al Saló de Plens.

Posteriorment i per problemes d’espai d’arxiu es va traslladar; la part històrica a l’edifici de l’Antic Casino Republicà i la part administrativa a la segona planta de la Casa de la Cultura.

Des de 2004 l’Ajuntament de Benimodo està adherit al Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta amb 3 mòduls mensuals i un total de 132 hores anuals.

Dates extremes: 1616-2017

Fons documentals:

  • Fons Arxiu Municipal de Benimodo.
  • Fons Jutjat de Pau.
  • Fons Cambra Agrària Local (Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Benimodo).

Documents més destacats: Les sèries imprescindibles per a l’estudi de la institució son; els llibres d’Actes del ple (1775-2014), comptes municipals (1815-2016), eleccions (1761-2009), padrons d’habitants (1743-2017), llicències d’obra (1774-2017), pressupost ordinari (1822-19), pòsit (1752-1978), etc.

La documentació més antiga data de 1616 i esta dins la sèrie de correspondència d’entrada.

Personal: 1 Tècnica d’arxiu del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta. (Mª Carmen Garrigues Garcia).

Pàgina web: www.benimodo.es
Serveis i activitats: Servei intern, a l’Administració.
Servei extern, al ciutadà:
  • Sala de consultes.
  • Servei de fotocòpies.
Dades de contacte
  • Direcció: Plaça Major, 1
  • Telèfon: 96 181 88 00- 690059087 (Servei d’Arxius)
  • Correu electrònic: arxius2@manra.org (Servei d’Arxius Mancomunitat de la Ribera Alta)