VALCAS
VALCAS

Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló.

Breu descripció: L’Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló és el servei públic responsable de la gestió, tractament, custòdia, conservació i difusió del patrimoni documental de la Diputació de Castelló, en cadascuna de les etapes del cicle de vida dels documents, per a la gestió administrativa, el dret d’accés a la informació, la investigació i la cultura.

L’Arxiu està constituït pel conjunt orgànic de documents produïts i rebuts per la corporació provincial, i és el fidel reflex de les seues funcions i activitats.

A més de la documentació pròpia generada per la Corporació i els seus organismes dependents, l’arxiu guarda una important col·lecció de documentació històrica de fons aliens, que procedeixen de diferents municipis de la província i d’altres institucions, algunes ja desaparegudes. Conserva també un destacat Arxiu Fotogràfic, amb imatges de tota la província de Castelló.

L’Arxiu compta amb Biblioteca i Hemeroteca auxiliar, que recullen les publicacions de la província de Castelló i altres obres referides a la història, geografia, història de l’art, arxivística i ciències socials; i un Taller d’Enquadernació.

Dates extremes: 1239-…

Fons documentals:

 • Fons de la Diputació Provincial de Castelló (1822-…).
 • Altres organismes i institucions: organismes autònoms, empreses públiques de Diputació i organismes en els quals la Diputació participa amb altres entitats.
 • Altres fons.
  • Documentació històrica aliena.
  • Fons Francisco Maristany.
  • Fons Comte de Cirat.
  • Fons Abel Mus.
  • Fons Grande/Gil-Mascarell.
  • Arxiu Marià.
 • Arxiu fotogràfic.
  • Fons Propis.
  • Arxiu Mas.
  • Biblioteca Nacional.
  • Fons Publicacions.
  • Fons Revista «Penyagolosa».
  • Fons Heredio Iserte.
  • Fons Asencio-Salvador.
  • Servei Geogràfic de l’Exèrcit.
 • Col·lecció de reproduccions de documents d’altres arxius.
 • Arxiu de la ciutadania.

Documents més destacats:

 • Llibres d’actes del ple de la Diputació (des de 1822).
 • Junta Municipal (1824-1859) i Junta Provincial de Beneficència (1859-1868) i secció de Beneficència.
 • Projectes d’obres d’edificis i instal·lacions de la Diputació i dels municipis de la província.
 • Fons documental del municipi de Catí, destacant la Carta Pobla (1239).
 • Fons Comtes de Cirat, destacant els mapes i plànols de Cristòbal Garavelli Antonelli (1590-1593).
 • Fons Abel Mus, amb documentació personal del músic i del primer Conservatori de Música de Castelló.
 • Fons Asencio-Salvador, que conserva l’arxiu fotogràfic recopilat per la compositora Matilde Salvador.
 • Libro llamado Instrucion de la muger christiana de Joan Lluís Vives (edició príncep de 1528).
 • Butlletí Oficial de la Província de Castelló (1834-…) i Cens Electoral (1895-1956).

Personal:

 • 1 cap del Servei d’Arxiu, Gestió Documental i Publicacions.
 • 1 tècnic d’arxiu.
 • 1 auxiliar administrativa.
 • 1 personal de sala i dipòsit.
 •  1 enquadernadora.

Pàgina web: https://archivopublicaciones.dipcas.es/

Xarxes socials: perfils institucionals de la Diputació Facebook, Twitter, Youtube i Flickr

Serveis i activitats:

Serveis interns:

 • Regulació i ordenació del sistema de gestió de documents i arxiu electrònic.
 • Formació i assessorament al personal en gestió documental.
 • Transferència de documents.
 • Tractament arxivístic dels documents.
 • Consulta i préstec intern.
 • Protecció i conservació del patrimoni documental.

Serveis externs:

 • Accés i servei de documents i informació a la ciutadania. Consulta i reproducció.
 • Biblioteca i Hemeroteca auxiliar.
 • Difusió del patrimoni documental de l’organització per a finalitats culturals, científiques i educatives: exposicions, visites guiades, publicacions, col·laboració amb entitats, etc.
 • Edició de la revista «Estudis Castellonencs».
 • Assistència tècnica a municipis en matèria d’arxius i gestió de documents.

Dades de contacte

 • Direcció: Edifici Noves Dependències, 2n pis. Av. Vall d’Uixó, 25 (Castelló de la Plana)
 • Telèfon: 964359704
 • Correu electrònic: archivo@dipcas.es