VALCAS
VALCAS

XXI REUNIÓ ANUAL DEL GRUP ESPANYOL DE LA SECCIÓ D’ARXIUS PARLAMENTARIS I DE PARTITS POLÍTICS DEL CONSELL INTERNACIONAL D’ARXIUS (SPP/ICA)

Corts Valencianes, 1-2 de juny de 2017 
Com és conegut, el Consell Internacional d’Arxius (ICA) dedica els seus esforços per protegir i garantir l’accés als arxius a través de la comunicació en la professió, l’establiment de normes, el desenvolupament professional dels arxivers i la implementació del diàleg entre arxivers, responsables de la presa de decisions, productors i usuaris dels arxius. 
Dins aquest marc, el grup espanyol de la Secció d’Arxius parlamentaris i de partís polítics de l’Estat espanyol, que aglutina els arxivers de les Corts Generals i dels parlaments autonòmics, a més de les principals fundacions dels partits polítics, celebra anualment una reunió per a la posada en comú dels grups de treball i l’intercanvi d’experiències i pràctiques professionals. 
L’Arxiu de les Corts Valencianes participa activament dins aquesta secció, que està treballant en la coordinació dels projectes arxivístics comuns a totes les institucions parlamentàries: valoració documental, tractament d’arxius fotogràfics i audiovisuals, el repte de l’administració electrònica, etc. 
Aquestes reunions s’han celebrat pràcticament tant tots els parlaments autonòmics con en el Congrés i el Senat, incloses les Corts Valencianes en 2003, on aquest any s’ha tornat a reunir el grup. 
La reunió s’inicià amb la rebuda per part del President de les Corts, Enric Morera, i l’informe general de la Presidenta del Grup, Paloma Vaquero, cap de l’arxiu de les Corts de Castella i Lleó. 
ICR_6823
En aquesta convocatòria dos han estat els temes principals: la documentació generada en els gabinets de Presidència dels parlaments, i l’establiment d’una política de gestió de documents electrònics en les cambres parlamentàries. En el primer cas, durant la primera jornada, es va presentar una ponència marc amb un estat de la qüestió per una representant del grup de treball (Parlament de La Rioja), i a continuació distints parlaments (com ara Congrés dels Diputats, Corts d’Aragó, Corts Valencianes…) presentaren una comunicació sobre els casos específics. Finalment des del mateix grup de treball (Corts de Castella y Lleó) es van proposar unes recomanacions per a la producció, gestió i conservació de la documentació generada per aquests òrgans de direcció unipersonal. Aquestes recomanacions es volen fer arribar a la Conferència de Presidents de Parlaments Autonòmics, presidida en l’actualitat pel President de les Corts Valencianes. 
Quant a la política de gestió de documents electrònics, en la segona jornada de treball es va exposar en primer lloc la proposta de la Junta General del Principat d’Astúries. També es va estudiar la posada en marxa del registre electrònic en el Senat. Aquest grup de treball va concloure presentant una proposta sobre arxiu electrònic únic amb els dos representants parlamentaris que treballen dins el subgrup que coordina el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (Corts de Castella y Lleó, Junta General del Principat d’Astúries). 
També es tractaren altres temes com la conservació de les pàgines webs (ponència de l’arxivera del Senat), i la incorporació de metadades Dublin Core en aquest àmbit. 
Per últim, es van posar al dia els treballs desplegats per tots els grups, es van fer les propostes per al proper any i es renovaren els càrrecs del comitè directiu. 
El grup aprofità la seua estada a València per a visitar el Col·legi de l’Art Major de la Seda, amb l’arxiu gremial més antic d’Europa, i l’església de Sant Nicolau, dos obres emblemàtiques valencianes recentment recuperades.
María José Cubells Puertes, Arxivera Corts Valencianes
DSC_0027