VALCAS
VALCAS

QUAN LUCIANA DURANTI BAIXA DEL NÚVOL

Presa encara del Jet-lag que pateix pel seu llarg viatge des de Vancouver (Canadà) a València, on ha d’inaugurar les VII Jornades de l’Associació d’Arxivers Valencians, Luciana Duranti no dubta en animar-se per fer un  primer passeig per la ciutat. Poques hores després d’aterrar a l’aeroport de Manises, Duranti no mostra gens el cansament del vol, però sí li costa un poc ubicar-se, perquè acaba de fer un periple professional per Rússia i Noruega. Després de València l’esperen a Marsella, París, Barcelona, Nairobi… Fins el 3 de desembre, quan tornarà a casa i a la British Columbia University, on treballa. Duranti Mercat Central _menuda En visitar la Llotja de València, a poc a poc va situant-se, retrobant-se: deixa de pensar i parlar en anglés per recuperar el seu italià matern (va nàixer a Roma l’any 1950) i comença a identificar-se amb el gòtic i amb l’estètica medieval que València comparteix amb altres indrets d’Itàlia, país que va abandonar als 36 anys per traslladar-se a Canadà. Del temple medieval de les finances valencianes passem al Mercat Central, el temple modernista de les verdures i les fruites. Duranti admira les parades plenes de colors i li entra gana. “Raïm, demà compraré raïm, perquè el que arriba a Vancuver ve de Califòrnia i no sap a res”. Aquesta arxivera, considerada com una de les màximes autoritats mundials en la recerca de solucions per a la gestió i conservació de documents digitals i directora del programa internacional InterPARES, té un caràcter molt obert, és amable, divertida, encantadora. Així és Duranti quan baixa del “núvol” (cloud computing), el repositori virtual de documents que centra la seua recerca. El passeig per València s’hi fa molt agradable, però hem de tornar-hi, al núvol, i d’això en parlem mentre dinem una ensalada senzilla al barri del Carme. A quines conclusions ha arribat després de 20 anys d’investigació sobre la conservació dels documents digitals? Quan a Vancouver vam començar a tractar el problema de la conservació dels documents electrònics, entenguèrem que la única forma de resoldre’l era establir una teoria que ens ajudara a trobar solucions pràctiques. La tecnologia canvia tan ràpidament que cal una teoria sòlida per resoldre els problemes que es generen. Al nostre treball al Pentàgon plantejarem la necessitat de crear el primer estàndar de iure[vàlid legalment, acceptat jurídicament], que fou el DOD 50152, adoptat pel Govern Federal dels Estats Units el 1997. Al món occidental hi havia altres sistemes de gestióde facto,  però el nostre model va ser finalment acceptat realment com l’estàndar, l’estàndar de facto. La principal conclusió és que els principis que van inspirar aquest primer estàndar són encara vàlids. És a dir, la teoria encara és vàlida. Naturalment, el que canvia és la manera en què la teoria s’implementa en situacions que són completament diverses, amb  tecnologia i tipus documents totalment diversos. No es pot parlar d’una solució que valga per a tot. Això ho hem descobert en molts estudis de camp, on hem vist que organitzacions de tipus i context similar, han obtingut resultats satisfactoris fent coses completament diferents. La cultura de cada organització o entitat té un valor enorme, i per això és molt important estudiar primer com es cada organització, qui ha de fer ús de la tecnologia, quin tipus de preparació necesita, quines són les prioritats… Això és el primer que s’ha de fer abans d’introduir qualsevol tecnologia. No s’hi pot introduir sistema de treball que la gent no sàpiga o no vulga usar, perquè tot seran problemes. Un altra conclusió és que els arxivers i acadèmics no poden iniciar una recerca sense principis teòrics ferms. I la tecnologia canvia amb tanta velocitat que la recerca ha d’estar incorporada en les activitats quotidianes de la conservació de documents. Els arxius no poden esperar a que altres resolguen els seus problemes. Són els mateixos arxius el que han de colaborar en la millora de la tecnologia, en trobar solucions dels problemes propis. I és molt important, a més, assumir que les solucions són sempre dinàmiques. La teoria és vàlida, però el modo en què aquesta teoria s’implementa canvia continuament. Totes les solucions són específiques, és a dir, estan adaptades a les condicions particulars de les organitzacions on van a ser aplicades. En resum, les solucions no són tecnològiques, són procedimentals, polítiques i culturals. És el núvol segur? I tant que no! La nostra pròxima investigació se centra en els documents en internet. Pot haver proveidors generals que no són institucionals, com ara Amazone, Google o Microsoft, però poden haver proveïdors que treballen per a tu. Tot és una qüestió de control del sistema, de sostenibilitat, de continuitat i de fiabilitat. Quan tu agafes un avió no vas a entrevistar-te amb el comandant de la nau, perquè tu et fies d’ell. Amb els proveïdors del núvol ha de passar el mateix: no necessitem entrevistar-nos cada vegada, ens hem de fiar-hi. Però, en aquest moment, encara, les dades sensibles, les dades que has de conservar permanentment, no les fiques en internet. No es filtrarà allò que no vols que es filtre. Quina repercusió tenen les seues investigacions en la vida quotidiana de la gent? L’impacte és directe i indirecte. El directe es reflexa en els documents que oferim amb instruccions, per exemple, per a les persones que no volen perdre les seues fotografies familiars. Són una sèrie de recominacions pràctiques que serveixen tant per a arxivers com a dentistes, periodistes… aquells que han de conservar les seues dades. I l’indirecte és que les nostres recomanacions esdevenen estàndars vàlids per a totes les organizacions, i millora el treball de totes les persones que s’hi integren. No ens vam adonar de l’enorme impacte del nostre treball fins agost passat, quan el nostre servidor va ser atacat per hackers. El vam tancar durant 20 dies per buscar totes les mesures de seguretat per a què això no tornara a passar. Durant aquests 20 dies, ens van arribar  centenars de missatges procedents d’arreu del món: “ Què passa?”,  “On estan els documents?”, “La nostra organització no funciona sense vosaltres!”… Perquè els nostres productes tenen molts usos, s’empren en facultats no sols d’arxivística sinò també de ciències de la computació, per a dissenyar mòduls de formació per a cursos, associacions, arxius… Quin futur espera als arxius més petitis i modests que no poden fer front a l’avanç tecnològic? Només calen uns pocs diners i una mica d’experiència amb la tecnologia. Del nostre sistema InterPARES, totes les persones o arxius poden fer descàrregues i fer-ne ús. A més, està disponible en totes les llengües. Hi podem col·laborar amb tots. Es poden digitaltzar els materials i ficar-los en el núvol. El problema del núvol és que és fàcil pujar les coses, però impossible llevar-les. El núvol és perillós excepte si hom té un núvol propi. Per exemple, els arxius valencians petits es poden posar d’acord amb un proveïdor per crear un núvol adïent, pagar a aquesta persona per a què se’n dedique, que controle el servidor, etc. I què passarà en països com Itàlia o Espanya, en procés continu de retallament de recursos? No es pot retallar en aquests recursos! Es poden reduir altres, però no la inversió en la conservació de documents, perquè del contrari aquest es perdran, es perdran les dades, la transparència, el funcionament del sistema. És totalment impossible! Entrevista realitzada per Esperança Costa Afectada todavía por el Jet-lag que sufre tras su largo viaje desde Vancouver (Canadá) hasta Valencia, donde iba a inaugurar las VII Jornadas de la Asociación de Archiveros Valencianos, Luciana Duranti no duda en animarse para dar su primer paseo por la ciudad. Pocas horas después de aterrizar en el aeropuerto de Manises, Duranti no se muestra cansada, pero sí le cuesta un poco ubicarse tras su periplo profesional por Rusia y Noruega. Después de su estancia en Valencia la esperan en Marsella, París, Barcelona, Bruselas, Pretoria… Hasta el 3 de diciembre, cuando ha vuelto a casa y a su trabajo en la British Columbia University. Al visitar la Lonja de Valencia, poco a poco va situándose, reencontrándose: deja de pensar y hablar en inglés para recuperar su italiano materno (nació en Roma -1950-) y empieza a identificarse con el gótico y con la estética medieval que Valencia comparte con otros lugares de Italia, país que abandonó a los 26 años para trasladarse a Canadá. Del templo medieval de las finanzas valencianas pasamos al Mercado Central, el templo modernista de las verduras y las frutas. Duranti admira los tenderetes llenos de colores: le entra hambre. “Uva, mañana compraré uva, porque la que llega a Vancuver viene de California y no sabe a nada”. Esta archivera, considerada como una de las máximas autoridades mundiales en la investigación de soluciones para la gestión y conservación de documentos digitales y directora del programa internacional InterPARES, tiene un carácter muy abierto, es amable, divertida, encantadora. Así es Duranti cuando baja de la “nube” (cloud computing), el repositorio virtual de documentos que centra sus investigaciones. El paseo por Valencia se hace muy agradable, pero tenemos que volver a la nube, y sobre esto charlamos mientras comemos una sencilla ensalada en el barrio de Carmen. ¿A qué conclusiones ha llegado tras 20 años de investigación sobre la conservación de los documentos digitales? Cuando en Vancouver empezamos a tratar el problema de la conservación de los documentos electrónicos, entendimos que la única forma de resolverlo era establecer una teoría que nos ayudara a encontrar soluciones prácticas. La tecnología cambia tan rápidamente que hace falta una teoría sólida para resolver los problemas que se generan. En nuestro trabajo en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos planteamos la necesidad de crear el primer estándar de iure [válido legalmente, aceptado jurídicamente], que fue el DOD 5015.2, adoptado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos en 1997. En el mundo occidental había otros sistemas de gestión de facto, pero nuestro modelo fue finalmente aceptado realmente como “el estándar”, el estandar de facto, incorporado al Moreq2. La principal conclusión es que los principios que inspiraron este primer estándar son todavía válidos. Es decir, la teoría todavía es válida. Naturalmente, lo que cambia es la manera en que la teoría se implementa en situaciones que son completamente diferentes, con tecnología y tipos de documentos totalmente distintos. No se puede hablar de una solución que valga para todo. Esto lo hemos descubierto en muchos estudios de campo, en los que hemos visto que organizaciones de tipos y contexto similar han obtenido resultados satisfactorios haciendo cosas completamente diferentes. La cultura de cada organización o entidad tiene un valor enorme, y por eso es muy importante estudiar primero como es cada organización, quién tiene que hacer uso de la tecnología, qué tipo de preparación necesita, cuáles son las prioridades… Esto es el primero que se tiene que hacer antes de introducir cualquier tecnología. No se puede introducir un sistema de trabajo que la gente no sepa o no quiera usar, porque todo serán problemas. Otra conclusión es que los archiveros y académicos no pueden iniciar una investigación sin principios teóricos firmes. Y la tecnología cambia con tanta velocidad que la investigación tiene que estar incorporada en las actividades cotidianas de la conservación de documentos. Los archivos no pueden esperar a que otros resuelvan sus problemas. Son los mismos archivos los que tienen que colaborar en la mejora de la tecnología, en encontrar soluciones a los problemas propios. Y es muy importante, además, asumir que las soluciones son siempre dinámicas. La teoría es válida, pero el modo en que esta teoría se implementa cambia continuamente. Todas las soluciones son específicas, es decir, están adaptadas a las condiciones particulares de las organizaciones donde van a ser aplicadas. En resumen, las soluciones no son tecnológicas, son procedimentales, políticas y culturales. ¿Es la nube segura? ¡Claro que no! Nuestra próxima investigación se centra en los documentos en internet. Puede haber proveedores generales que no son institucionales, como por ejemplo Amazon, Google o Microsoft, pero puede haber proveedores que trabajen para ti. Es  una cuestión de control del sistema, sostenibilidad, continuidad y fiabilidad. Cuando tú coges un avión no vas a entrevistarte con el comandante de la nave, porque te fías de él. Con los proveedores de la nube tiene que pasar lo mismo: no necesitamos entrevistarnos cada vez, nos tenemos que fiar. Pero en este momento, todavía, los datos sensibles, los datos que tienes que conservar permanentemente no los metes en internet. No se filtrará aquello que no quieres que se filtre. ¿Qué repercusión tienen sus investigaciones en la vida cotidiana de la gente? El impacto es directo e indirecto. El directo se refleja en los documentos que ofrecemos con instrucciones, por ejemplo, para aquellos que no quieran perder sus fotografías familiares. Son una serie de recomendaciones prácticas que sirven tanto para archiveros como para dentistas, periodistas… aquellos que tienen que conservar sus datos. Y el indirecto es que nuestras recomendaciones se convierten en estándares válidos para todas las organizaciones, y mejora el trabajo de todos los que las integran. No nos dimos cuenta del enorme impacto de nuestro trabajo hasta agosto pasado, cuando nuestro servidor fue atacado por hackers. Lo cerramos durante 20 días para buscar todas las medidas de seguridad para que esto no volviera a pasar. Durante estos 20 días, nos llegaron centenares de mensajes procedentes de todo el mundo: “¿Qué pasa?”, “Dónde están los documentos?”, “Nuestra organización no funciona sin vosotros!”, nos decían. Porque nuestros productos tienen muchos usos, se emplean en facultades no sólo de archivística sino también de ciencias de la computación, o para diseñar módulos de formación para cursos, asociaciones, archivos… ¿Cuál será el futuro de los archivos más pequeños y modestos que no pueden hacer frente al avance tecnológico? Sólo hace falta un poco dinero y un poco de experiencia con la tecnología. Todas las personas o archivos pueden hacer descargas y hacer uso de nuestro sistema InterPARES. Además, está disponible en todas las lenguas. Podemos colaborar con todos. Se pueden digitalizar los materiales y meterlos en la nube. El problema de la nube es que es fácil subir las cosas, pero imposible quitarlas. La nube es peligrosa excepto si se tiene una nube propia. Por ejemplo, los archivos valencianos pequeños se pueden poner de acuerdo con un proveedor para crear una nube adecuada, pagar a esta persona o empresa para que se dedique a ello, que controle el servidor, etc. ¿Y que pasará en países como Italia o España, en continuo proceso de recortes en recursos? ¡No se puede recortar en estos recursos! Se pueden reducir otros servicios, pero no la inversión en la conservación de documentos, porque si no se perderán, se perderán los datos, la transparencia, el funcionamiento del sistema. ¡Es totalmente imposible! Entrevista realizada per Esperança Costa