VALCAS
VALCAS

LA COORDINADORA ESTATAL D’ARXIVERS (CAA) ES PRONUNCIA SOBRE ELS ARXIUS DE TELEVISIÓ

El gran desastre que ha significat el mal ús i el tancament final de RTVV té una vessant arxivística innegable sobre la qual cal actuar. Caldria aprendre la lliçó i que, si més no, la gestió dels documents de les televisions siga la correcta. No solament dels documents audiovisuals, que están en la boca de molts, sinó de TOTS els documents que generen les empreses amb l’envergadura i projecció que tenen les televisions.
Vegeu el manifest aprovat per la Coordinadora d’Associacions d’Arxivers ámb ocasió del Dia Internacional del Arxius.