VALCAS
VALCAS

L’Arxiu Històric Provincial d’Alacant presenta l’exposició “Imagen de mujer en el AHPA”

L’Arxiu Històric Provincial d’Alacant, pertanyent a la Direcció General de Cultura de la GVA, presenta l’exposició “Imagen de mujer en el AHPA”, que s’inaugura el pròxim 18 de desembre.

L’Arxiu Històric Provincial d’Alacant conscient de la invisibilització històrica de la dona, porta anys treballant en una línia de gènere prioritària que pretén rescatar-la de l’oblit i recuperar la seua presència real, a través de la labor d’investigació en els nostres fons. Si haguérem de fixar una data d’inici de la nostra dedicació a l’estudi de gènere ens hauríem de remuntar a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Iniciem aquesta projecte en l’àmbit les tasques tècniques de descripció, en incorporar el descriptor “Dona” per a poder anar identificant i recobrant tots els documents sobre dones. En l’àmbit de la difusió l’any 2015 realitzem l’exposició “Historias de mujer. Siglos XVIII-XX”, que pretenia donar a conéixer tots els fons de l’AHPA amb documentació sobre dona.

Continuem el projecte amb una micro exposició monogràfica Delicatessen “Las maestras de la República en el Archivo” inspirada en el documental “Las Maestras de la República”. Amb ella volíem donar a conéixer el Magisteri femení alacantí de la II República presentant una sèrie de documents que constitueixen un testimoniatge de la seua història.

Finalment, oferim en la programació permanent de l’Aula didàctica de l’AHPA el taller didàctic “Aprendemos Igualdad”. El taller pretén treballar amb els estudiants de tots els cicles educatius la presència de la dona en la història, la seua participació quotidiana en els àmbits acadèmics, jurídics, polítics i laborals de les societats dels segles XVIII, XIX i XX.

En el marc d’aquest conjunt d’activitats s’insereix aquesta última exposició que es presenta ara i que porta per títol “Imagen de mujer en el AHPA”.

La mostra té com a objectiu descobrir a través, principalment, de la fototeca de l’AHPA composta per importants col·leccions fotogràfiques tant de procedència pública com privada, quin ha sigut la imatge de la dona que ha quedat retinguda en les fotografies i altres documents gràfics al llarg de la història recent. Busquem també plantejar una pregunta oberta sobre la construcció d’aqueixa imatge de dona per a la reflexió col·lectiva de la nostra societat. D’altra banda, l’exposició al mateix temps pretén mostrar la importància de la fotografia com a document d’arxiu i històric.

Les fotografies corresponents a fons públics pertanyen fonamentalment al Fons d’Institucions del Moviment Nacional: Secció Femenina, al Fons del Govern Civil, al Fons de la Junta Electoral Provincial i al Fons de la Direcció Provincial d’Educació. Respecte a les col·leccions privades que ens han arribat per donacions particulars estan la Col·lecció dels Germans López Andrés, la Col·lecció José Mª Parternina, la Col·lecció Llorca, la Col·lecció Sampedro i la Col·lecció del Olmo Dupuy. També hem recorregut a la nostra hemeroteca amb exemplars de les revistes “Estampa”, “Para la mujer” o “El ventanal”.

Els blocs de l’exposició:

La mostra s’estén cronològicament des de finals del segle XIX, quasi coincidint amb els orígens de la fotografia, fins a principis del segle XXI. El recorregut d’aquesta discorre pels següents apartats, que pretenen abastar l’univers complet de la dona:

  • La dona en la llar.
  • La dona en el treball.
  • La dona en l’àmbit de la cultura.
  • La dona en l’oci i les fiestes.
  • La dona en la Religió.
  • La dona en la publicitat i l’erotisme.
  • La dona en el franquisme.
  • La dona en altres cultures.

L’exposició compta amb diversos escenaris gràcies al mobiliari cedit pel Museu Escolar de Pusol (Elx). Amb ells pretenem crear una ambientació que permeta al visitant introduir-se el més possible en el que ha sigut el món de la dona i atendre la mirada curiosa del gran nombre de xiquets que ens visiten.

Al mateix temps i com en anteriors ocasions, hem elaborat per a la nostra aula didàctica una oferta de dos tallers que acompanyen a la mostra i complementen la visita a la mateixa dels centres escolars.

Finalment, l’exposició té la vocació de ser una mostra oberta a la societat en la qual tots puguen participar. Per a això s’ofereix al ciutadà la possibilitat d’incorporar a la mostra les fotografies que vulga que formen part de la mateixa i destinats a aquest efecte s’han habilitat uns panells que les aniran recollint.

L’exposició romandrà oberta fins al mes de juny de 2020.

María del Olmo Ibánez. Arxiu Històric Provincial d’Alacant