VALCAS
VALCAS

ARXIUS EN LA CRUÏLLA

Les darreres dècades han suposat un canvi d’ús i de perspectiva fonamental en el món dels arxius: de la fitxa manual als big data i l’internet, tot passant per la fita de la normalització a través de les ISAD (g). Del secretisme a la proclamada transparència. De la informació privilegiada i controlada a l’e-goverment i una administració electrònica ‘ad legem’. Del llatí a l’anglés i de les tertúlies i els congressos als màsters en línia.
Fins i tot, esperonats per les noves tecnologies, s’ha vingut produint un distanciament dels antics usuaris privilegiats: els historiadors. També als arxius “històrics” ens hem deixat ‘contaminar’ per les exigències de la immediatesa i de l’hipotètic lideratge en la nova administració.
En realitat, sempre hem estat i serem a la cruïlla dels temps, dels camins i de les opcions. Organitzar, classificar, descriure, aportar criteris per tractar els documents i la informació disponible no ha estat ni és qualsevol cosa.
En tot cas, a més de posar-nos al dia al bell mig d’aquesta “nova” societat de la informació, potser tampoc hauríem de perdre la perspectiva dels lligams que hi ha, volens nolens, entre el passat, el present i el futur.
Estem en una situació privilegiada per tractar de fer de ‘magma’ compactador al bell d’aquesta societat líquida on els valors, les pràctiques i la mateixa ‘actualitat’ s’esvaeixen amb una rapidesa desconcertant.
Potser la recomposició de la nostra relació amb els historiadors – i amb el temps- siga una de les assignatures que, també, haurem de tractar d’aprovar. Les properes jornades que celebrarem a l’octubre al voltant dels arxius, la democràcia i el dret a la informació potser siguen una bona oportunitat per madurar aquestes qüestions i, per moments, transcendir la nostra precària realitat quotidiana.
Jesús Alonso
Imatge de la web http://www.luzarcoiris.com