VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal de Carcaixent #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal de Carcaixent.

Breu descripció: Un incendi en setembre del 1911 provocà la quasi total destrucció de l’arxiu, conservant-se molt poca documentació del període inicial municipal. També li va afectar la “Pantanada” del 1982.

La majoria de sèries documentals s’inicien el 1911, i es conserva documentació posterior de l’època republicana i de la guerra civil.

Després de tindre varies ubicacions, està reformant-se un edifici històric com a seu definitiva de l’Arxiu.

Llibre de Privilegis, segle XVIII.

Dates extremes: 1579-2015. Però la majoria de sèries documentals comencen en 1911.

Fons documentals:

Fons municipal

Fons incorporats:

 • Cooperativa Agrícola San José (1903-1955).
 • Fons del degà José Maria Navarro Daràs (1845-1925).
 • Fons oral d’entrevistes a Ismael Roig Soler (entrevistat i transcrit per M.ª José Sigalat).
 • Fons fotogràfic de la família Pla Noguera.

Documents més destacats:

 • Una col·lecció de pergamins, el primer data del 1579.
 • Llibre de Privilegis concedit per Felip V, del segle XVIII. (Restaurat)
 • Registre Civil Municipal (1841 – 1869)
 • Ordenances i Reglaments, des del segle XIX. Ordenança de 1840. Ordenances de Policia Urbana i Rural de 1895.
 • Amillarament 1879 i 1883.
 • Àlbum dedicat per Almeria al degà José Maria Navarro Daràs.
Estació de Carcaixent (Fons fotogràfic).
Personal: Una tècnica d’Arxiu. Un auxiliar administratiu.
Pàgina web: La pàgina municipal www.carcaixent.es.
Xarxes socials: Xarxes municipals.
Serveis i activitats:
 • Servei d’atenció al públic en sala.
 • Servei de reprografia.
 • Biblioteca auxiliar d’Història local i comarcal.
 • Activitats de difusió del patrimoni local.
 • Visites escolars, amb petició prèvia.
Dades de contacte
Llibre de Privilegis, segle XVIII.