VALCAS
VALCAS

Arxiu Històric de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Històric de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Breu descripció: En 1986, amb la constitució de l’Entitat Pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, es va transferir bona part de la documentació generada per les anteriors companyies de tramvies i ferrocarrils de via estreta valencianes. Fons documental que abasta des del tramvia de tracció animal (finals S.XIX) fins als últims projectes de FEVE en València(1986).

Dates extremes: 1883-1987.

Fons documentals:

A. FONS ANTIC: Comprén la documentació generada per les antigues companyies de ferrocarrils, tramvies i autobusos valencians que van existir abans de la creació d’EFE-FEVE.

B. FONS FEVE: Comprén la documentació generada des que EFE-FEVE es fa càrrec de les línies de tramvies i ferrocarrils revertides a l’Estat (1964-1965), fins a la constitució, en 1986 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

C. FONS ALACANT: Comprén la documentació produïda per les empreses antecessores a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Tant Estratègics i Secundaris d’Alacant (i antecessores) com EFE/FEVE Alacant.

D. FONS FIGURATIU: Fons figuratiu format per col·leccions factícies que reuneix, d’una banda, una xicoteta col·lecció fotogràfica generada per les empreses ferroviàries. Per un altre, es conserven plans solts i de projectes amb una gran amplitud cronològica. Col·leccions de documents que han anat arribant a l’Arxiu per diferents mitjans i procedència diversa.

Documents més destacats: Els fons alberguen correspondència, peticions, parts, sol·licituds, fulles i plans d’expropiació dels terrenys, expedientes del personal treballador, plans i projectes originals de les seues obres d’infraestructures, millores, material mòbil, doble via o electrificació.

Personal:

 • Responsable: José Ferri Borrás.
 • Tècnic especialista: Virginia García Ortells.
 • Administració: Fernando Navarro Bárcenas.
Serveis i activitats:
 • Organització, descripció, inventari i catalogació dels fons.
 • Control i conservació dels fons.
 • Ampliació de fons: adquisició, donacions…
 • Activitats de difusió cultural: publicacions, congressos, exposicions, projectes museogràfics…
 • Atenció a l’usuari.
Dades de contacte
 • Direcció: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (Oficines centrals, 3a planta). Partida de Xirivelleta s/n. 46014. València. Metre L 1 i 5, València Sud.
 • Telèfon:961924110
 • Correu electrònic: arxiuhistoric_fgv@gva.es