VAL
VAL

Protocol per a la reobertura dels arxius davant la pandèmia de la COVID-19

A causa de l’obertura dels arxius, amb motiu de l’inici de la Fase 0 de desconfinamient, recollida en l’Annex II del Pla per a la transició cap a una Nova Normalitat aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril de 2020, i d’acord amb l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’obertura dels arxius, que ha entrat en vigor el 4 de maig, hem elaborat un model de Protocol per a la reobertura dels arxius davant la pandèmia de la COVID-19.

Aquest document vol servir d’ajuda en l’establiment de pautes bàsiques que ens permetin tornar al nostre treball i a l’arxiu amb garanties suficients. El document ha sigut adaptat a les directrius establides en l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig.

Enllç al document: Protocol per a la reobertura dels arxius davant la pandèmia de la COVID-19. Versió 2.0 (04/05/2020)

Junta Directiva de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians