23 juliol 2017

Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius

* Possibilitat de matricular els mòduls del 2n curs acadèmic 2017-2018. Periode de docència del 2/10/2017 al 30/05/2018. 
Organitza: l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) i l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC) 
Calendari: del 03/10/2016 al 30/05/2018 
Modalitat: on line 
Més informació: http://bit.ly/2uNOcrO 
Top