VALCAS
VALCAS

Pla de Transició cap a una Nova Normalitat

El Consell de Ministres va aprovar el 28 d’abril de 2020 el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, amb l’objectiu de programar l’eixida gradual d’Espanya de l’etapa més aguda de la crisi generada per la malaltia de la COVID-19 i posar el país en marxa protegint la salut i la vida del conjunt de la ciutadania.

El pla contempla quatre fases de desescalada que s’aplicaran de manera asimètrica, en funció del compliment de cada província o illa de certs marcadors contemplats en un Panell Integral, i per tant de manera coordinada i sempre adaptable a les dades de cada moment. Cadascuna de les fases del Pla de Transició cap a una Nova Normalitat tindrà una duració mínima de dues setmanes i la seua normativa precisa serà desenvolupada mitjançant ordres del Ministeri de Sanitat.

En l’Annex II del Pla s’inclou una Previsió orientativa per a l’aixecament de les limitacions d’àmbit nacional establides en l’estat d’alarma, en funció de les fases de transició a una nova normalitat. Dins d’aquesta previsió s’estableixen les fases d’obertura dels arxius i biblioteques, dins de l’àmbit d’activitat de “Activitats culturals i d’oci”. Aquesta previsió “és orientativa i no té caràcter exhaustiu. Les decisions i dates concretes sobre l’efectiu aixecament de les limitacions establides durant l’estat d’alarma es determinaran a través dels corresponents instruments jurídics. El règim comú aplicable a totes les mesures també podrà ser adaptat, en funció de l’evolució de la pandèmia o d’altres circumstàncies justificades”.

S’inclou dins de la Fase 0 la “Obertura d’arxius”. La Fase 0 o fase de preparació és l’etapa preparatòria en la qual, a més de les mesures d’alleujament comuns per a tot el país, com l’eixida de menors, es facilitaran xicotetes obertures en l’activitat econòmica. Al llarg d’aquesta Fase 0 s’intensificarà la preparació de tots els locals públics amb senyalització i mesures de protecció per a preparar el començament de la següent fase. D’acord amb l’Annex III Cronograma orientatiu per a la transició cap a una nova normalitat, la Fase 0 començarà dilluns que ve 4 de maig.

S’inclou dins de la Fase 1 les “Biblioteques (préstec i lectura amb limitació d’aforament)”. Aquesta fase començaria a partir de l’11 de maig, a les províncies que complisquen els criteris, es permetrà l’inici parcial de certes activitats, principalment comercials i amb horaris preferents per a majors de 65 anys.

Més informació en: Nota de premsa del Ministeri de Cultura i Esport.

Altres publicacions d’interés:

Recomanacions sobre procediments de desinfecció en béns culturals amb motiu de la COVID 19 de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya.

Com actuar amb els llibres davant el risc de contagi pe la COVID -19 del Blog de la Biblioteca Nacional.