VAL
VAL

L’Illa de Rodes podria acollir el nou Arxiu Històric Municipal d’Alcoi

El passat 30 de juny es va presentar a l’Ajuntament d’Alcoi el projecte per a la urbanització de l’anomenada Illa de Rodes, un antic complex industrial de principis del segle XX actualment en desús. L’alcalde Toni Francés i l’arquitecte Isaac Montava, guanyador del concurs d’idees, van explicar el projecte a realitzar tot destacant que és «un projecte ambiciós, però realista».
El projecte planteja la reutilització de tots els espais apostant per dotar d’usos culturals i socials les fàbriques més grans, i situant oficines i espais tecnològics en la resta. També planteja l’aprofitament dels patis interiors per a usos recreatius, així com la creació d’un pàrquing públic. El projecte conservarà tant la façana com els elements interiors, així com la casa d’estil modernista.
Respecte a la part cultural, es podria destinar a diferents usos, com una sala d’exposicions, l’arxiu municipal, el museu de la industrialització etc.
Aquest projecte està inclòs en el pla de Desenvolupament urbà sostenible integrat (DUSI) de l’Ajuntament d’Alcoi. Un pla que treballa en tres nodes, amb el llit del riu com a eix vertebrador i apostant per una ciutat integrada, sostenible i intel·ligent.
Pel que fa a l’Arxiu Municipal d’Alcoi, ubicat a les instal·lacions de la Casa de Cultura des de l’any 1983, pateix una greu manca d’espai, la qual cosa ha provocat que s’hagen habilitat diversos magatzems externs per a la documentació administrativa. A més, els investigadors comparteixen espai amb la biblioteca pública, amb els lògics problemes de saturació i manca de llocs per treballar en condicions.
Per tant, és una ocasió idònia perquè l’Arxiu d’Alcoi dispose d’unes instal·lacions adients, les quals podrien fins i tot complementar-se amb el possible Museu de la Industrialització, puix bona part de la documentació conservada a l’Arxiu fa referència a l’evolució industrial de la ciutat, a més de conservar també diversos arxius d’empreses centenàries.
Josep Lluís Santonja, 
Director de l’Arxiu Històric Municipal