VALCAS
VALCAS

ARXIUS DEL SEGLE XXI: Polítiques d’arxius. Planificació i gestió dels sistemes d’arxiu en l’àmbit de les comunitats autònomes

Dia: 7 de juny

Lloc: Monestir de Sant Miquel dels Reis, València.

Horari: 9.30 – 14.30 hores

Inscripció gratuïta

Organitza: Direcció General de Cultura i Patrimoni en col·laboració amb l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians

Programa: http://dglab.cult.gva.es/Archivos/documents/IV_Jornada_Arxius.pdf