25 setembre 2018

Cursos del mes d’octubre

Actualització normativa de la llei 39 i 40 de 2015, i llei 19 de 2013 de transparència i bon govern
Organitza: Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians
Calendari: 1 d’octubre
Lloc: Castelló de la Plana, Centre de Formació de la Diputació de Castelló 
Més informació: https://bit.ly/2uOCuP2

Transcripció de textos
Organitza: Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians
Calendari: 22 d’octubre
Lloc: Alacant. Seu Universitària Ciutat d’Alacant 
Més informació: https://bit.ly/2uOCuP2

Gestión documental con software libre
Organitza: Alacaja
Calendari: 1 al 26 d’octubre
Modalitat: On line
Més informació: https://bit.ly/2xDDDrK 

Curso de Digitalización de documentos: técnica y proceso
Organitza: Inqnable
Calendari: 1 al 21 d’octubre
Modalitat: On line
Més informació: https://bit.ly/2p6s0UV 

Identificación y conservación de encuadernaciones artísticas. 3ª Edición
Organitza: ANABAD
Calendari: 1 al 28 d’octubre
Modalitat: On line
Més informació: https://bit.ly/2MpMlTT

Archivos municipales: de lo analógico a lo electrónico [13ª Edición]
Organitza: CITA · Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Calendari: 4 al 31 d’octubre
Modalitat: On line
Més informació: https://bit.ly/2OYaRZk

Curso de Digitalización del Patrimonio Cultural
Organitza: Fundación UNED
Calendari: 8 d’octubre de 2018 a gener de 2019
Modalitat: On line
Més informació: https://bit.ly/2NIA51K

El valor probatorio de los documentos electrónicos como evidencias digitales
Organitza: Docuformación
Calendari: 10 al 31 d’octubre
Modalitat: On line
Més informació: https://bit.ly/2kRu0ik 

Las claves para el cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos europeo y del Proyecto de Ley
Organitza: Docuformación
Calendari: 17 al 31 d’octubre
Modalitat: On line
Més informació: https://bit.ly/2LrZirj 

Conservación y Restauración de Documentos en Archivos
Organitza: Fundación Asmoz  
Calendari: 22 d’octubre al 30 de novembre
Modalitat: On line
Més informació: https://bit.ly/2zrBwsr 
|
Top