VALCAS
VALCAS

Cursos del mes de setembre

Arxius dels Drets Humans, Gènere i Diversitat

Organitza: Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

Calendari: del 14 de setembre al 18 de desembre

Modalitat: On line

Més informació: https://bit.ly/3i6qEUU

——————————————————————————————————————–

Com abordar un projecte de digitalització

Organitza: Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians

Calendari: 15 i 17 de setembre de 11:00 a 12:30 hores

Modalitat: On line

Més informació: https://bit.ly/3bzfQMs

——————————————————————————————————————–

Curs d’oposicions a arxius

Organitza: Inqnable

Calendari: del 21 de setembre a l’11 de juliol de 2021

Modalitat: On line

Més informació: https://bit.ly/323w7Gm

——————————————————————————————————————–

Gestió documenta i arxius amb programari lliure: Alfresco v5

Organitza: Asociación de archiveros de Castilla y León

Calendari: del 23 de setembre al 15 d’octubre

Modalitat: On line

Més informació: https://bit.ly/334OQ3I 

——————————————————————————————————————–

La classificació de documents: documentant el procés

Organitza: Asociación de archiveros de Castilla y León

Calendari: del 25 de setembre al 17 d’octubre

Modalitat: On line

Més informació: https://bit.ly/2DHLfzW