28 maig 2020

Arxiu Municipal de Pego #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal de Pego.

Breu descripció: L’Arxiu Municipal de Pego recull la documentació produïda i generada pel pas del temps per l’ajuntament de Pego, i també per altres documents diversos que s’incorporen per donacions o adquisicions, amb la garantia de conservació, organització i servei al públic. Funciona com a centre d’informació interna i externa i per a la investigació històrica de Pego obert als investigadors i també al públic en general.

El fons de l’arxiu el forma tota la documentació procedent de l’activitat del consell i després Ajuntament de Pego, des de mitjans del segle XV fins als nostres dies.

Dates extremes: 1488-1980

Fons documentals: Llibres de béns des del segle XV; actes de consell des de 1555; llibres de justícia des del se gle XVI; correspondència, padrons, eleccions, comptabilitat, quintes…. Destaca la continuïtat de les sèries documentals.

Documents més destacats: Llibres de la Peita de 1488, 1539 i 1616.

Personal: 1.

Pàgina web: https://www.pego.org/cultura/arxiu.html

Xarxes socials: Facebook

Serveis i activitats:

  • Consulta en sala.
  • Consulta per correu electrònic.
  • Consulta genealògica.
  • Tallers d’història local.
  • Jornades d’estudis «Carmel Giner Bolufer».
  • Cicles de memòria històrica.

Dades de contacte

Visita de la consellera Gabriela Bravo a l’Arxiu Municipal de Pego.

Top