VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal de Borriana #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal de Borriana.

Breu descripció: L’Arxiu Municipal conserva els documents que genera l’Ajuntament de Borriana en l’exercici de les seues funcions. Aquest arxiu es va cremar durant la primera guerra carlista i, després, durant la guerra civil, per la qual cosa la majoria de documentació que es conserva és posterior a aquests fets.

Dates extremes: 1836-2015.

Fons documentals: Fons municipal, fons fotogràfics i audiovisuals, fons de la fe pública, fons personals i familiars, fons d’entitats i associacions.

Documents més destacats:
 • Fons municipal: llibres d’actes del ple municipal, expedients de pressupostos municipals ordinaris, projectes municipals, expedients de llicències d’obres majors, expedients de planejament urbanístic, expedients de llicències d’activitats i llibres del padró municipal d’habitants.
 • Fons fotogràfics: Joaquín Bosch i Vicente Melchor.
 • Fons audiovisuals: TV Burriana.
 • Fons personals i familiars: Joaquín Vilallonga SJ.
 • Fons d’entitats i associacions: Grup d’Estudis Històrics Fallers.

Personal: Una arxivera.

Pàgina web: https://arxiu.burriana.es/
Xarxes socials: Facebook i Twitter.
Serveis:
 • Consulta i préstecs interns a les oficines de l’Ajuntament.
 • Atenció a usuaris: resolució de consultes de forma presencial, per telèfon, correu electrònic…
 • Consulta en sala (1 lloc) de:
  • Fons documentals.
  • Instruments de descripció disponibles.
  • Hemeroteca.
  • Biblioteca Auxiliar.
  • Reproducció de documents: fotocòpia i còpia digital.
Activitats:
 • Premi Ciutat de Borriana d’Investigacions Històriques.
 • Memòria social de Borriana en temps de la Covid-19.
 • Difusió de fons: efemèrides, exposicions virtuals… principalment mitjançant les Xarxes Socials.
Dades de contacte
 • Direcció: Pl. Major, 1. 2n pis 12530 Borriana (Castelló)
 • Telèfon: 964 51 00 62 ext. 4445
 • Correu electrònic: arxiu@burriana.es