VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal d’Alcoi #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal d’Alcoi.

Breu descripció: L’Arxiu Municipal d’Alcoi ha estat sempre vinculat a la història del mateix Ajuntament des de la fundació de la ciutat en el segle XIII. El primer Arxiu estava ubicat a l’antiga seu o “Casa de Corts” (actual Museu Arqueològic Municipal). A mitjan segle XIX, quan es construí la nova Casa Consistorial, l’Arxiu va ser traslladat a aquest mateix edifici, on va estar fins a l’any 1983. Aqueix any, després de les obres d’adequació en la nova Casa de Cultura (edifici de l’antiga sucursal local del Banc d’Espanya), l’Arxiu Històric fou traslladat a aquestes noves dependències.

Dates extremes: 1263-actual.

Casa de Cultura d’Alcoi.

Fons documentals:

Fons municipal

Fons incorporats:

 • Fons notarial
 • Jutjats
 • Casa de Beneficencia
 • Vicente Doménech Martí
 • Batlia i Corregiment
 • Família Descals
 • Antonio Revert Cortés
 • Adrián Miró
 • Alfonso Carbonell Miralles
 • Família Jover
 • Juan Bautista Martí Sanz
 • Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA)
 • Rafael Mengual Soriano
 • Joaquín Aracil Aznar
 • La Cazuela
 • Joan Valls
 • Jordi Valor i Serra.
Títol de ciutat.

Documents més destacats:

 • Esborrany de la Cort del Justícia (1263-1265) és el document valencià en paper més antic que es conserva i l’escrit judicial més antic del Regne de València. Es tracta d’un quadern de 32 folis manuscrits obra de, almenys, tres escrivans diferents i tres llengües (llatí, aragonès i català).
 • Col·lecció de cartes en àrab. Es conserven uns 18 documents escrits de forma total o parcial en àrabe, la majoria (unes 14) procedents de la Cort del Justícia, mentres que les quatre restants pertanyen a un fons particular. Les cartes estan datades entre 1517 i 1580 i fan referència a la correspondència entre el justícia d’Alcoi i les autoritats morisques de Benilloba.
 • Llibre de les Peites (1669-1750), volum de 819 pàgines que començà a redactar-se en 1669 i és una font inesgotable per a la historiografia local: toponímia, urbanisme, oligarquies, propietats,.., És una de les fons documentals usada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per al Corpus Toponímic Històric Valencià.
 • Acta del miracle de la Mare de Déu dels Lliris (1653), redactada davant el justícia d’Alcoi per a deixar constància de l’aparició “miraculosa” d’una imatge de la Mare de Déu en uns lliris a la Font Roja.
 • Cèdul·la reial amb el nomenament de “Leal Ciudad” (1844). A principios de 1844 Alcoi es convertí de forma provisional en capital de la província d’Alacant en acollir la Diputació Provincial arran de la rebelió liberal de Pantaleó Boné. Les autoritats locals, aprofitant l’ocasió, demanaren al govern que Alcoi fora la capital provincial de forma permanent sense èxit. Potser com a compensació el govern d’Isabel II gratificà per cèdul·la reial del 28 de febrer de 1844 la població amb la concessió del títol de “ciutat”.
 • Procés judicial de la revolució del “Petrólio” (1873-1887). Ocupa quasi 30.000 folis i constitueix la major font documental per a l’estudi d’una de les més importants revoltes obreres de la història, citada per Marx i Engels.
 • Paper-moneda del Consell Municipal d’Alcoi (1937-1939). En plena Guerra Civil, la manca de moneda fraccionària obligà al Consell local a emetre paper-moneda garantit amb un depòsit de paper de l’Estat. L’Arxiu a més conserva 2 planxes litogràfiques amb què s’imprimien els bitllets de 1 pta. i de 25 cts.

Personal: Compartit amb la Biblioteca Central: 1 director, 2 tècnics i 2 auxiliars.

Pàgina web:

Xarxes socials: Compartit amb Biblioteques i Àrea de Cultura: Facebook, Twitter i Youtube

Serveis i activitats:

 •  Servei d’atenció al públic de dilluns a divendres (9 h a 14 h) i dissabtes (9:30 h a 14 h).
 • Servei de referència i assessorament bibliogràfic.
 • Sala de consulta amb col·lecció d’història local i comarcal.
 • Hemeroteca local i comarcal.
 • Arxiu fotogràfic.
 • Reprografia i digitalització.
 • Servei de Difusió Selectiva de la Informació (DSI).
 • Activitats de difusió del patrimoni local (exposicions, premsa, etc.).
 • Visites prèvia petició.

Dades de contacte

 • Direcció: Av. País Valencià, 1 03801 ALCOI
 • Telèfon: 965 53 71 43
 • Correu electrònic: arxiu@alcoi.org
Carta àrab.