VALCAS
VALCAS

10 de novembre 5è Aniversari de la Declaració Universal sobre Arxius (DUA)

El Consell Internacional d’Arxius convida a tots els arxivers, administradors de registres i el públic en general, per celebrar aquest aniversari. La Declaració Universal sobre els Arxius va ser iniciat pel Consell Internacional d’Arxius i adoptada a París per la UNESCO el 10 de novembre de 2011. La UNESCO anima els seus Estats membres a guiar-se pels principis establerts en la Declaració.
La Declaració és un pas important en la millora de la comprensió i la percepció dels arxius entre els que prenen les decisions públiques i claus generals. És una declaració de gran abast, succinta de la rellevància dels arxius en la societat moderna.
Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat i contribueixen a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.
Perquè adherir-se a la Declaració Universal del Arxius
David Fricker, President del Consell Internacional d’Arxius, ICA, ens explica els motius:
“Al signar DUA en el registre online vostè està dient que es preocupa pels drets civils i el patrimoni documental. La signatura del registre demostra el suport dels arxivers de tot el món que treballen sense descans per protegir i preservar els arxius de manera que siguin accessibles per a les generacions futures. La signatura del Registre reconeix que la cura d’arxius és la responsabilitat col·lectiva dels ciutadans, prenedors de decisions, els titulars d’arxius i els empleats públics o privats. Prop de 4.000 persones han donat el seu suport al DUA mitjançant la signatura del Registre i insto encaridament a que facin el mateix. Anem a triplicar aquest nombre abans del Dia Internacional dels Arxius 2017 el 9 de juny! ”  
Des de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians animen a tot el col·lectiu a adherir-se a la Declaració Universal dels Arxius!!
Text de la Declaració Universal sobre els Arxius 
  logo  0001