VALCAS
VALCAS

Otras publicaciones


ALONSO I LÓPEZ, Jesús Eduard (coord.), Llibre blanc dels arxius valencians: d’on partim i cap on anem. Valencia: Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, 2018.
PUIG-PEY, Antoni, GUIU, Pere y AGRAMUNT, Helena, Circuits administratius. Disseny i millora. Valencia: Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians – Tiravol, 2008. (Publicación agotada).
Mesa redonda sobre Sistemas Archivísticos. València, 14 de juny de 2000. Organitzat per l’Associació d’Arxivers i gestors de Documents Valencians. Valencia: Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, 2001, 78 p. (Publicación agotada).
PUIG-PEY I SAURÍ, Antoni y GUIU I RIUS, Pere, Auditoria de circuits administratius. Anàlisi i propostes de millora. Valencia: Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians – Tiravol, 2002, 205 p. (Publicación agotada).
PUIG-PEY I SAURÍ, Antoni y GUIU I RIUS, Pere, Glossari de termes d’infonomia, arxivística i gestió documental a l’administració pública. Valencia: Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, 2006. (Publicación agotada).
ABANTO ARRELUCEA, José Luis. Una vida dedicada a los archivos: Biobibliografía de Vicenta Cortés Alonso. Valencia: Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, 2006.