VALCAS
VALCAS

L’OU I LA GALLINA: ELS DOCUMENTS DELS POLÍTICS

DOCUMENTS I ELECCIONS
S’acosten eleccions i, amb elles, possibilitats de canvi de les persones que conduiran el vaixell de l’administració pública.
Aquest fet té unes efectes i unes conseqüències importants des del punt de mira documental, patrimonial i de transparència en la gestió: però també, no cal oblidar-ho, pel que fa al bon funcionament d’una maquinària que mereix una cura impecable si volem fer efectiva una regeneració de la qual s’hi parla molt però que presenta no pocs problemes i contradiccions a l’hora de la veritat.
Diguem açò perquè és cert que en la història hi ha hagut una tradició segons la qual els personatges públics, després del seu mandat, s’han endut a casa molts dels papers que havien generat. Això cabia en una cultura nobiliària i patrimonialista. Afortunadament, molts d’ells han tornar als arxius públics, com és el cas conegut dels arxius nacionals francesos, però en molts altres casos no ha estat així i els historiadors han de lluitar o fer exquisides maniobres per tal de poder accedir als papers de govern.
Avui, en els temps de les lleis de transparència i el bon govern, aquestes pràctiques no deurien continuar però tots sabem que, en realitat, hi ha molts casos en què els responsables públics s’enduen o, el que és pitjor, fan desaparéixer aquells documents que els resulten incòmodes tot fent un frau moral i de llei a la nostra història i el nostre dret a saber.
Cal dir ben clar, per tot això, que, finalitzat el seu mandat, els polítics han de transferir els seus documents a l’arxiu o bé als seus successors en el càrrec. O això, si més no, és el que diu l’article 43 de la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat (Valenciana), d’Arxius; i l’article 54 de la Llei estatal 16/1985.
Els documents generats per persones que exerceixen funcions polítiques o administratives en l’administració local formen part del patrimoni documental de la institució, d’acord amb l’article 49.2 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol i l’article 76 de la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. S’aplica, per tant, tant a càrrecs polítics, com assessors o personal eventual de confiança dels alcaldes i regidors.
ExpElectoral
En cas de no complir-se la transferència d’arxiu, s’incompliria l’article 413 del Codi Penal, castigat amb penes de presó d’un a quatre anys, multa de set a vint-i-quatre mesos, i inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic per temps de tres a sis anys.
No caldria al·ludir a les lleis: és de trellat i sentit comú que el patrimoni públic és de tots i la documentació generada en l’exercici de funcions públiques és patrimoni col·lectiu. En tot cas, és la nostra obligació professional i moral recordar-ho.
Imatge 2: Expedient de trasllat de causa sobre coaccions electorals de les eleccions de Diputats a Corts per afavorir al conservador Manuel Rius i Rius on es veié implicat el notari Dalí, fet que comportà posteriorment la detenció i estada de tres mesos a la presó del fill Salvador Dalí i Cusí. Data: 1923-1924.
URL: http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/alt_emporda/els_documents_escollits/