VALCAS
VALCAS

Documents, arxius i activitats parlamentàries i de partits polítics

El Consell Internacional d’Arxius (ICA, les sigles en anglés), és una organizació que treballa per a facilitar les tasques a qui treballem en els arxius en tot el món i progressar en la idea bàsica de que els arxius, de tot tipus, són necessaris per a la transparència, per a la memòria i per a conformar el patrimoni documental, entre altres factors. Una de les directrius de l’ICA ha estat que les distintes seccions que el conformen treballen conjuntament per tal d’assolir majors objectius. Amb aquest motiu, els passats dies 13, 14 i 15 d’abril es reuniren conjuntament la Secció d’Arxius d’Arquitectura i la Secció d’Arxius Parlamentaris i de Partits Polítics en Córdoba, en distints llocs cedits per l’Ajuntament i l’Arxiu Històric Provincial de Córdoba. El primer dia es van dur a terme una sèrie de reunions de les pròpies seccions per separat, i també conjuntes, on precisament es va acordar iniciar una col·laboració per a l’estudi sobre els edificis dels arxius parlamentaris i les fonts d’informació existents. Si fora possible, seria desitjable publicar el fruit d’aquest treball. El dia 14 es va desplegar el seminari internacional amb el títol que encapçala aquesta ressenya: “Documents, arxius i activitats parlamentàries i de partits polítics” Amb un ajustat programa es pot destacar la intervenció dels companys del grup espanyol d’arxivers parlamentaris, amb una ponència sobre els edificis parlamentaris i les fonts documentals, i altra preparada per arxiveres de les Corts Generals sobre la documentació dels grups parlamentaris en els parlaments. En els dos casos, des de l’Arxiu de les Corts es va enviar prèviament la informació relativa a la nostra institució. La polèmica va estar servida en presentar-se una ponència per part del president de l’Associació d’arxivers andalusos sobre l’estat de la qüestió en els arxius parlamentaris sense haver contactat amb cap d’ells. 02 L’últim dia, divendres 15 d’abril es va desplegar la XX Reunió del grup espanyol de la Secció d’Arxius Parlamentaris i de Partits Polítics, també en la seu de l’Arxiu Històric Provincial de Córdoba. Iniciada amb un informe de la presidenta, a continuació es va retre compte sobre la conferència anual de la secció celebrada en Berlín en octubre de 2015, a la qual van assistir alguns companys d’altres parlaments. També es va presentar la publicació amb les ponències presentades en la XVII reunió del grup, en Mèrida en 2013 i també la de la XIX reunió celebrada l’any passat al Senat, també amb una comunicació remesa per aquesta arxivera.   03 D’altra banda, el grup de treball de Política General de Documents Electrònics va presentar un document de treball en el qual es recopila informació sobre la política general en aquest aspecte del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i sobre atribucions i qüestions tècniques del document electrònic. Es comentaren les distintes eines a l’abast dels arxius i es plantegen els dubtes sobre el seu ús i la seua aplicació als parlaments. Per a les properes reunions de la secció, s’acorda que els temes a tractar estiguin relacionats amb l’administració electrònica en l’àmbit parlamentari: estat de la qüestió, obsolescència de les bases de dades, transferència de la documentació electrònica a l’arxiu, repositoris segurs, custòdia digital. També es renovaren els càrrecs del comitè directiu del grup, i es va confirmar la continuïtat del grup de treball d’administració electrònica. Es creà un nou grup de treball sobre la documentació de Presidència en l’arxiu. María José Cubells Puertes Arxivera Corts Valencianes Més informació sobre arxius parlamentaris: http://archivosparlamentarios.blogspot.com.es/ Consell Internacional d’Arxius: http://www.ica.org/en/espa%C3%B1ol Programa del seminari “Documents, arxius i activitats parlamentàries i de partits polítics”