16 abril 2020

La Revista d’Arxius en obert

La Revista d’Arxius, publicació periòdica editada per l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, es troba ara disponible de manera online a través de la pàgina web http://arxiversvalencians.org/revista-d-arxius/.

La Revista d’Arxius va nàixer l’any 2002 dins de les activitats exercides per l’AAV, amb l’objectiu de recollir articles sobre temes monogràfics, tractant d’oferir al professional de l’arxivística i a tots els possibles interessats, un conjunt d’opinions, coneixements, experiències o perspectives sobre una mateixa matèria o assumpte.

Els darrers números publicats han estat dedicats als Arxius Judicials (14-15, 2015-2016), i al contingut de les VIII Jornades AAV, Arxius, per la Democràcia i Dret a la Informació (16, 2017).

Publiquem ara en format digital els articles dels set primers números de la Revista d’Arxius, des del número 1 (2002) al 8 (2009), amb l’objectiu de facilitar el seu accés a tots els associats, a la comunitat arxivística i al públic en general.

|
Top