Desa.doc


ISBN 978-84-09-00474-4

La publicació Desa.doc naix en 2017 amb l’objectiu d’acollir els treballs realitzats en el marc del Diploma de Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Electrònics (organitzat pel Departament d’Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques de Universitat de València, el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València i l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians), així  com altres aportacions puntuals en temes especialitzats en el camp de l’arxiu, l’arxivística i la gestió de documents.

Direcció i coordinació:
Mª José Carbonell Boria
Mª Irene Manclús Cuñat

ENCOMANDES

La col·lecció s’envia gratuïtament als membres de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians. Qualsevol altra persona interessada a adquirir-la pot dirigir-se a secretaria@arxiversvalencians.org.

Normes per a la presentació d'articles

 • El text ha de presentar-se en format Word per a Windows.
 • La seua extensió no sobrepassarà normalment els 25 fulls amb paràgrafs de 1.5 d’interlineat i lletra Times New Roman (cos 12).
 • En el cas d’exigir la inclusió d’imatges, estes han de presentar-se en formats jpg, gif o tiff i s’entenen com incloses en l’extensió assenyalada.
 • L’article haurà d’anar precedit d’un breu resum (abstract) en anglés.
 • Les notes han de presentar-se a peu de pàgina i les citacions aniran abreviades en el cas que s’incloga bibliografia a final de l’article.
 • En el cas de voler citar institucions, organismes, fonts primàries… per mitjà d’abreviatures o acrònims sempre ha de citar-se de forma aclaridora la primera vegada que s’empren, per exemple: AHN (Arxiu Històric Nacional).
 • L’article serà enviat per e-mail a la adreça següent: publicacions@arxiversvalencians.org.
 • Les citacions es realitzaran seguint les indicacions següents:
 1. Monografies
  DUPLA, Ana, Manual de archivos de oficina para gestores. Madrid, 1997.
 2. Publicacions seriades i periòdiques
  RICKS, A., “Records Management as an Archival Funtcion”, en Archivum, XXVI, 1979, pp. 210-223.

  KETELAAR, Eric, “Le financement des archives”, en Actes de la XXVIII Conferénce Internationale de la Table Ronde des Archives. Haarlem, 1991, pp. 6-21.


Desa.doc, 1 (2017).

AISA LARUMBE, Izaskun. La evolución de la difusión en los archivos públicos: de los catálogos en papel a la difusión on-line.

FERRANDIS PEÑA, Isabel. Análisis actual y nuevos retos en la consecución de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE) en el Ayuntamiento de Oropesa del Mar

LLIBRER DEL VALLE, Ester. Modelo de política de gestión de documentos para el Ayuntamiento de Sollana.

MAICAS BUENO, Alexandra. Cartas de Servicios: Archivos Generales Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

RAGA AGRAMUNT, Vicenta Pilar. Política de Gestión de Documentos Electrónicos para el Ayuntamiento de Almussafes.

TRUJILLO PANADERO, María Cruz. Propuesta de política de gestión de documentos electrónicos del Ayuntamiento de Carcaixent.

VESES GORGUES, Carmen. Digitalización de Archivos Históricos.

Top