Revista d’Arxius


ISSN:1969-1552
La Revista d’Arxius naix l’any 2002 dins de les activitats exercides per l’Associació d’ Arxivers Valencians. És una publicació dedicada a l’arxivística i la seua periodicitat és anual. L’objectiu de la Revista d’ Arxius, ha sigut i continua sent el d’arreplegar en cada un dels números publicats, articles sobre temes monogràfics, intentant oferir al professional de l’arxivística i a tots els possibles interessats, un conjunt d’opinions, coneixements, experiències o perspectives sobre una mateixa matèria o assumpte.

Coordinació de la revista:
Irene Manclús Cuñat

Membres del Consell de Redacció:
Elena Sánchez Almela
Susana Llorens Ortuño
Mª José Carbonell Boria
Julia Rodriguez Barredo
Joaquim Llansó Sanjuan
Agustín Torreblanca López
Jose Maria Jardim

SUBSCRIPCIONS I ENCOMANDES

Distribució gratuïta per als socis/es a la seua àrea privada.

Per compra:

 • Espanya: 25 euros amb IVA i despeses de correus inclosos.
 • Europa: 25 euros amb despeses de correus incloses.
 • Amèrica i resta del Món: 40 euros amb despeses de correus inclosos.
 • Encomandes: secretaria@arxiversvalencians.org.
 • Número doble: 30 euros a Espanya i Europa; 50 euros a Amèrica i resta del Món.

Normes per a la presentació d'articles

 • El text ha de presentar-se en format Word per a Windows.
 • La seua extensió no sobrepassarà normalment els 25 fulls amb paràgrafs de 1.5 d’interlineat i lletra Times New Roman (cos 12).
 • En el cas d’exigir la inclusió d’imatges, estes han de presentar-se en formats jpg, gif o tiff i s’entenen com incloses en l’extensió assenyalada.
 • L’article haurà d’anar precedit d’un breu resum (abstract) en anglés.
 • Les notes han de presentar-se a peu de pàgina i les citacions aniran abreviades en el cas que s’incloga bibliografia a final de l’article.
 • En el cas de voler citar institucions, organismes, fonts primàries… per mitjà d’abreviatures o acrònims sempre ha de citar-se de forma aclaridora la primera vegada que s’empren, per exemple: AHN (Arxiu Històric Nacional).
 • L’article serà enviat per e-mail a la adreça següent: publicacions@arxiversvalencians.org.
 • Les citacions es realitzaran seguint les indicacions següents:
 1. Monografies
  DUPLA, Ana, Manual de archivos de oficina para gestores. Madrid, 1997.
 2. Publicacions seriades i periòdiques
  RICKS, A., “Records Management as an Archival Funtcion”, en Archivum, XXVI, 1979, pp. 210-223.

  KETELAAR, Eric, “Le financement des archives”, en Actes de la XXVIII Conferénce Internationale de la Table Ronde des Archives. Haarlem, 1991, pp. 6-21.Transparencia, democracia y archivos públicos. Algunas reflexiones sobre la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Daniel De Ocaña Lacal.
Arxiver del Tribunal Constitucional.
Els arxius de la transparència: un plantejament interdisciplinar sobre els arxius i la cultura de la transparència i el bon govern
Jesús E. Alonso i López.
President de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians.
El paper de la ciutadania i els mitjans de comunicació en les lleis de transparència i d’accés a la informació.
Emília Bolinches.
Vicepresidenta d’ACICOM.
Más luz para contar historias de interés ciudadano. Los periodistas en la encrucijada de la transparencia legal y la crisis de los medios.
Juan Manuel Játiva.
Periodista de El País.
El reto de la transparencia pública desde la perspectiva del archivo electrónico y la gestión documental.
Borja Colón De Carvajal Fibla.
Diputació Provincial de Castelló. Cap d’Administració i Innovació Pública.
Transparencia, archivos y gobierno abierto: una experiencia mexicana en construcción.
José Antonio Ramírez Deleón.
Banc de la República de Colombia. Assessor de Gestió Documental.
L’arxiver, agent de transparència: vessant normatiu i cívicopolític.
Vicenç Ruiz Gómez.
Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.
Los archivos universitarios. Veinte años después.
José Luis Mínguez Goyanes.
Universidad de A Coruña. Vocal del Comité Ejecutivo de la CAU.


Transitant per temps difícils: entre la gestió i la memòria-ficció. Presentació de les VII Jornades de l’AAV.
Jesús Alonso i López.
President de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians.
La memòria històrica documental al núvol: un oxímoron o el futur indefugible?
Luciana Duranti.
Chair and Professor, Archival Studies Master’s and PhD Programs. School of Library, Archival and Information Studies. University of British Columbia (Canadà).
Historical Documentary Memory in the Cloud: An Oxymoron or the Inescapable Future?
Luciana Duranti.
Chair and Professor, Archival Studies Master’s and PhD Programs. School of Library, Archival and Information Studies. University of British Columbia (Canadà).
Gestió de documents versus memòria històrica: arxivers de trinxera sota foc creuat.
Lluís Esteve Casellas i Serra.
Cap de la Secció de Gestió Documental i Arxius. Administrador de seguretat de dades. Ajuntament de Girona.
Situación actual de la administració electrónica.
Montaña Merchán Arribas.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Gobierno de España.
Taula rodona: “6 anys després de la LAECSP, quina administració electrònica tenim? Un diagnòstic-diàleg críticconstructiu en l’àmbit local i autonòmic”.
COORDINADA PER: Lorenzo Pérez Sarrión i Juan Pablo Peñarrubia Carrión.
INTERVINENTS:
Lorenzo Pérez Sarrión.
Vocal de la Junta Directiva del Col·legi de Secretaris i Interventors de la Comunitat Valenciana.
Juan Pablo Peñarrubia.
President del Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana.
Víctor Almonacid Lamelas.
Secretari General de l’Ajuntament d’Alzira.
Rosa Garcia Hernández.
Cap del Servei d’Administració Electrònica de la Generalitat Valenciana.
Situación actual de la administración electrónica en el ámbito local: ¿estamos creando fantasmas digitales?
Lorenzo Pérez Sarrión.
Vocal de la Junta Directiva del Col·legi de Secretaris i Interventors de la Comunitat Valenciana.
Revisando la administración electrónica: evolución, algunas lecciones aprendidas y nuevos elementos a considerar.
Juan Pablo Peñarrubia.
President del Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana.
Administración electrónica: la única posible.
Víctor Almonacid Lamelas.
Secretari General de l’Ajuntament d’Alzira.
Gestión y preservación de documentos electrónicos: el caso de la Comunidad Valenciana.
Mar Ibañez Martí.
Gerent de l’Agència de Tecnologia i Certificació de la Generalitat Valenciana.
José Antonio Amador.
Responsable de Sistemes i Desenvolupament de la ACCV.
ATRESMEDIA: la memoria audiovisual al servicio de la producción de contenidos.
Eugenio López de Quintana Sáenz.
Centro de Documentación Antena 3 Televisión y presidente de SEDIC.
Continguts i descripcions: preservar fins l’infinit…. Per què? Què? Com?
Lola Alfonso Noguerón.
Victòria Piñeiro Valls.

Centre de Documentació RTVV.
L’arxiu de Gandia TV: classificació, tractament i difusió.
Juan Ángel Gómez.
Adarve Producciones.
Bernat Martí.
Borja Fuster.
Jesús Alonso.

Arxiu Històric de Gandia.
Experiencia de puesta en valor de un archivo fotográfico institucional: el caso de la Fundación Vicente Ferrer.
Juan Alonso Fernández.
Fundación Vicente Ferrer.
ÍCARO, un centro de interpretación de archivos para conservar, gestionar y difundir los
documentos del AHEB-BEHA.

Anabella Barroso Arahuetes.
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia.
El Servici Diocesà d’Arxius Parroquials i les fotodigitalitzacions dels fons històrics dels Arxius Parroquials de la Diòcesi de València.
Xavier Serra Estellés.
Arquebisbat de València.
Proyecto de digitalización de expedientes de asociados.
Juan Manuel Bernardo.
Archivo. Asociación de la Prensa de Madrid.
El archivo ha muerto, larga vida al archivo… El futuro de los Archivos Históricos.
Luis Hernández Olivera.
Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Salamanca.
Debat: el futur que els arxius preserven.
COORDINAT PER: Alejandro Delgado Gómez.
INTERVINENTS:
Alejandro Delgado Gómez.
Archivo Municipal de Cartagena.
Luis Hernández Olivera.
Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Salamanca.
Joan Soler Jiménez.
Arxiu Històric de Terrassa.
Anaclet Pons Pons.
Universitat de València.
Los archivos como ficción y los lugares de la evidencia.
Alejandro Delgado Gómez.
Ayuntamiento de Cartagena.
Arxius històrics. Ni patrimoni cultural, ni patrimoni de cultura.
Joan Soler Jiménez.
Arxiu Històric de Terrassa.
En el umbral del archivo: los documentos digitales.
Anaclet Pons Pons.
Departament d’Història Contemporània. Universitat de València.
Archivo, memoria y lugar.
Antonio Rodríguez de las Heras.
Director del Instituto de Cultura y Tecnología. Universidad Carlos III de Madrid.


La interoperabilidad al servicio de la administración electrónica. Situación en España y en la Unión Europea.
Fernando de Pablo Martín.
Director General para el Impulso de la Administración Electrónica. Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Normas técnicas de interoperabilidad relativas al documento electrónico.
Miguel A. Amutio Gómez.
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Jefe de Área de Planificación y Explotación.
Estado de desarrollo del esquema nacional de interoperabilidad. Herramientas para la interoperabilidad del documento electrónico.
Elena García Díez.
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECo).
La implantación de la administración electrónica en España y el esquema nacional de interoperabilidad.
Alejandro Delgado Gómez.
Ayuntamiento de Cartagena.
Odiseas de la administración electrónica: notas sobre el camino hacia la interoperabilidad y su incidencia en el archivo.
Juan Pablo Peñarrubia Carrión.
Jefe de Innovación. Diputación de Valencia Secretario del Colegio oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana (CoIICV).
Administració electrònica. Recull legislatiu.


Jornades l’e-arxivística en l’e-administració.
Francisco José Sanchis Moreno.
Coordinador General de las VIènes Jornades.
Conservadors de la memòria.
Joan F. Mira.
Antropòleg i assagista. Universitat Jaume I de Castelló.
La e-administración en los ayuntamientos. Problemática real y avances.
Valentín Pérez Almarza.
Director de Información, Gestión de la Calidad y Organización del Ayuntamiento de Leganés y Profesor Asociado de la Universidad Complutense de Madrid.
El documento electrónico y la tramitación del procedimiento administrativo desde el punto de vista legal. Especial referencia a la ley de administración electrónica de la Comunidad Valenciana.
José Luis Blasco Díaz.
Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universitat Jaume I de Castellón.
El expediente electrónico en la AEAT.
Josefina Otheo de Tejada Barasoaín.
Jefe de la Unidad Subdirección de Aplicaciones de Aduanas. Departamento de Informática Tributaria. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La digitalización del patrimonio documental: la preservación digital.
Luis Torres Freixinet.
Jefe de la Unidad de Sistemas de Reproducción de Documentos. Ayuntamiento de Zaragoza.
Evidencia de mí, evidencia de nosotros… en un espacio digital.
Sue McKemmish.
Chair of Archival Systems. Monash University.
El reto de la difusión digital. El caso del archivo histórico eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA).
Anabella Barroso Arahuetes.
Directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA), del Centro Icaro y del Servicio Diocesano de Archivos de Bilbao.
Documentos no textuales y recuerdo en comunidades afro-mexicanas.
Kelvin L. White.
Assistant Professor School of Library and Information Studies. University of Oklahoma.
El archivo en un mundo digital.
Anne J. Gilliland.
Department of Information Studies. University of California, Los Angeles.
Reingeniería de procesos administrativos; el paso previo necesario. La experiencia en el ayuntamiento de Gandia.
Joan Carles Faus Mascarell.
Arxiu Municipal Administratiu. Ajuntament de Gandia.
Lorenzo Pérez Sarrión.
Secretari General. Ajuntament de Gandia.
Antoni Puig-Pey i Saurí.
Tiravol.
La inclusión de requisitos archivísticos en proyectos de tramitación electrónica: la definición del sistema mediante el mapa de series y su implantación en distintos escenarios tecnológicos.
Jordi Serra Serra.
Coordinador del Projecte BAULA. Generalitat de Catalunya.
La presencia de las relaciones en el vocabulario archivístico: revisión y actualización.
Antonia Heredia Herrera.
Doctora en Historia. Archivera.


Los metadatos: qué son y para que sirven.
Pepita Raventós Pajares.
Servicio de Archivo y Gestión de Documentos. Universitat de Lleida.
Introducción a los metadatos para la gestión de documentos.
Alejandro Delgado Gómez.
Archivo Municipal de Cartagena.
Javier Barbadillo Alonso.
Archivo Municipal de Guadalajara.
Metadatos para la reutilización de la información del sector publico: experiencias internacionales.
Iuliana Botezan. Rodrigo Sánchez Jiménez. Félix del Valle Gastaminza. L. Fernando Ramos Simón. Rosario Arquero Avilés. Concepción Mendo Carmona. Jaime L. Peón Pérez. Carlos Tejada Artigas.
Grupo PUBLIDOC-UCM. Gestión de la Información en el sector público. Universidad Complutense de Madrid.
Procesos y procedimientos en el contexto de la función de archivo. Una experiencia desde el ámbito de la gestión de calidad.
Isabel Murillo García-Atance.
Archivo Municipal de Logroño.
Caminhos do governo electrônico no Brasil: o poder executivo federal.
José Maria Jardim.
Departamento de Ciência da Informação. Universidade Federal Fluminense.
Un nuevo marco jurídico dibuja el futuro del documento electrónico.
Gerardo Bustos Petrel.
Subdirector General de Información, Documentación y Publicaciones. Secretaria General Técnica. Ministerio de Economía y Hacienda de España.


La Archivística: ¿una ciencia sin profesión titulada?
Severiano Fernández Ramos.
La formación en Archivística: un objetivo posible.
Alfred Mauri Martí.
El referente profesional de la Asociación de Archiveros Franceses: enfoque nacional y perspectiva internacional.
Christine Martinez.
Agnès Dejob.

Hacia la homologación de los planes de estudio de Archivística en América Latina.
Aída Luz Mendoza Navarro.
La Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y su posición respecto a los Estudios Universitarios de Archivística.
Joaquim Llansó Sanjuan.
Propuesta de directrices para el Título “Máster en Archivística y Gestión de Documentos”.
Coordinadora de Asociaciones de Archiveros.


Com pensem l’arxiu fotogràfic? Marc conceptual per a una bona gestió.
David Iglesias Franch.
La importancia de la fotografía artística en los archivos.
Paloma Castellanos Mira.
La dimensión social y cultural de los archivos de imágenes. La experiencia del Centro de Documentación de la Imagen de Santander.
Manuela Alonso Laza.
La digitalización como herramienta para la conservación del patrimonio fotográfico.
Pablo Ruiz García.
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, un model per a la conservació i gestió del patrimoni fotogràfic.
Silvia Doménech Fernández.
Consideracions metodològiques sobre el tractament arxivístic de la documentació audiovisual de les televisions locals.
Pau Saavedra Bendito.
Apuntes y reflexiones sobre la metodología de la preservación de colecciones fotográficas.
Sandra Peña Haro.
Estándares para la descripción de fotografía.
Jesús Robledano Arillo.
Montserrat Canela Garayoa.

El cuidado de las fotografías.
Susie Clarck.
Franziska Frey.


Destruam et aedificabo. Els arxius valencians durant la Guerra Civil: entre la destrucció i la conservació.
Albert Girona Albuixech.
La república de la memoria. Gestión y acción sobre el patrimonio documental (1931-1939).
Julio Cerdá Díaz.
La documentación eclesiástica en la archidiócesis de valencia en la década de los años 30.
Ramón Fita Revert.
Archivos: república y guerra. memoria versus olvido. El caso del archivo del nacionalismo vasco.
Eduardo Jauregi.
Documentación valenciana en torno a la guerra civil en el archivo histórico provincial de Murcia.
Vicente Montojo Montojo.
Documentación sobre la guerra civil española depositada en la Fundación.
Pablo Iglesias de Madrid.
Aurelio Martín Nájera.

Historia del archivo histórico del PCE.
Victoria Ramos Bello.
Servei públic i gestió de la informació sobre la guerra civil. L’arxiu municipal de Paterna.
Camilo Segura Arteaga.
Una tipología documental: el libro registro de penados de la prisión del partido judicial de Torrent durante la Guerra Civil (1937-1939).
María José Rodríguez Molina.
José Ramón Sanchis Alfonso.


El orden social y la formación del patrimonio archivístico a propósito de la valoración de las fuentes archivísticas.
Hans Booms.
El que controla el pasado.
Hellen Villa Samuels.
Métodos archivísticos.
David Bearman.
Mente sobre materia: hacia una nueva teoría de la valoración archivística.
Terry Cook.
¿Cómo nos va con la valoración?
Terry Eastwood.
Los principios de la estrategia de la documentación y de la valoración archivística: una perspectiva diferente.
Richard J. Cox.
El concepto de valoración y teoría archivística.
Luciana Duranti.
Valoración o documentación: ¿podemos valorar los archivos seleccionando su contenido?
Angelika Menne-Hatitz.


La perspectiva arxivística de la gestió dels documents electrònics.
Jordi Serra Serra.
Montserrat Canela Garayoa.

La Generalitat Valenciana ante una nueva realidad: el documento electrónico.
Joaquín Galeano Senabre.
Rosa Quereda Rodenas.

La descripción de documentos electrónicos a través de metadatos: una visión para la archivística desde la nueva e-administración.
Eva María Méndez Rodríguez.
Digitalización de documentos a partir de soportes intermedios (microfilm y fotografía).
Fernando De La Ossa Díaz.
La preservation du document numerique.
James M. Turner.
Acceso y preservación de los documentos electrónicos de la administración.
Julián Marcel.
Reflexió d’ una arxivera sobre el procés d’ implantació d’ un sistema integral de gestió documental en suport electrònic.
Anna Lorente López.
Modelos y experiencias de valoración documental, el caso andaluz. Propuesta terminológica.
Antonia Heredia Herrera.


La gestión de documentos y archivo: una herramienta al servicio de la calidad.
José Ramón Cruz Mundet.
Estratègies d’organització i metodologia de la GED.
Ramón Alberch i Fugueras.
Documents electrònics, preservació i accés.
Ferran Agelet Ordobàs.
El archivo en la organización administrativa.
Francisco José Sanchis Moreno.
Remedios Antequera Borredá.

Comentarios sobre las fuentes reglamentadas utilizadas por la Norma ISO 15489:2001 de gestión de archivos administrativos.
Manuela Moro Cabero.
Luis Hernández Olivera.

El sistema estatal de archivos públicos: pasado, presente y futuro.
Severiano Fernández Ramos.
Archivos y políticas públicas en Castilla-La Mancha. ¿Quo Vadis?.
Luis Martínez García.

Top